Wspomaganie leczenia młodzieńczych skolioz idiopatycznych poprzez kształtowanie ortez z wykorzystaniem technologii druku 3D

Sonia Nowok
PL, ASP Kraków

Czego dotyczy projekt?

Jest to koncepcja wykorzystania nowoczesnej technologii druku 3D do kształtowania ortez. Projekt ten jest poświęcony leczeniu zachowawczemu skrzywień kręgosłupa. Młodzieńcza skolioza idiopatyczna jest deformacją trójpłaszczyznową. Schemat działania ortezy opiera się na ucisku, wydłużeniu i odciążeniu. Dzięki swojemu kształtowi prowokuje kręgosłup do powrotu do właściwej pozycji.

Dla kogo został stworzony projekt?

Młodzieńcza skolioza idiopatyczna ujawnia się najczęściej u dziewcząt w okresie dojrzewania, dlatego projekt jest skierowany właśnie do nich. Ich codzienne problemy mają głównie charakter zdrowotny, ale także psychospołeczny, ponieważ czują się niekomfortowo i nieatrakcyjnie.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie nowego sposobu postrzegania sprzętu ortopedycznego, a tym samym wpłynięcie na samoakceptację grupy użytkowników znajdujących się w trudnej sytuacji. Rozdzielenie ortezy na moduły umożliwia wprowadzanie korekt i przedłużenie okresu użytkowania. Ważnym efektem projektu jest zwiększenie komfortu użytkowania ortezy. Ze względu na ażurową strukturę i zmienną grubość materiał umożliwia wentylację ciała i ochronę jego wrażliwych miejsc. Okrągły kształt części przedniej zmniejsza nacisk w okolicy brzucha.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Konieczna jest zmiana powszechnie stosowanych aparatów ortopedycznych, które są rozwiązaniami przestarzałymi, wytwarzanymi techniką rzemieślniczą. Zaproponowana alternatywa została opracowana przy użyciu współczesnych narzędzi komputerowych. Projekt opiera się na skanie 3D pacjenta, modelowaniu w programie i drukowaniu 3D. Technologia umożliwia zamknięcie całego procesu tworzenia i produkcji w jednej wirtualnej przestrzeni.

Wartości dodatkowe

Projektowanie ortez z zastosowaniem nowoczesnych technologii wpływa na dokładność rozwiązania i standaryzuje proces produkcji. Projekt ten przedstawia koncepcję stworzenia platformy współpracy obejmującej wszystkich specjalistów z dziedziny ortotyki, technologii i medycyny. Taki złożony, interdyscyplinarny proces projektowania jest najbardziej efektywny i prowadzi do poprawy jakości życia pacjenta.

Autor:
Sonia Nowok