Niezwykła wyprawa – gra dostosowana do potrzeb osób słabowidzących

Kinga Koterba
PL, ASP Katowice

Czego dotyczy projekt?

Kooperacyjna gra planszowa dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Postacie występujące w grze odnoszą się do różnych rodzajów niepełnosprawności. Ich zdolności koncentrują się na możliwościach wynikających z niepełnosprawności, a nie na ograniczeniach. Fabuła gry ma charakter ekologiczny i dotyczy ratowania lasu, który ma zostać wycięty w wyniku działalności człowieka.

Dla kogo został stworzony projekt?

Odbiorcami projektu są dzieci w wieku od 7 do 10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z dysfunkcją wzroku.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest integracja dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez zabawę. Gra ma charakter kooperacyjny, co daje możliwość wzajemnej pomocy i większej integracji między dziećmi. W trakcie zabawy dzieci mogą zauważyć problemy niepełnosprawnego kolegi i lepiej zrozumieć jego potrzeby, dzięki czemu uczą się empatii i wrażliwości. Dodatkowym celem gry jest również zwrócenie uwagi na aspekty ekologiczne.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Motywacją do realizacji projektu była chęć stworzenia narzędzia wspomagającego integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz wspierającego je w kształtowaniu właściwego poczucia własnej wartości. Dzięki odpowiedniej wielkości poszczególnych elementów projektu oraz dobraniu właściwych kolorów dziecko z dysfunkcją wzroku może korzystać z gry bez konieczności stosowania dodatkowych pomocy, dzięki którym nie odróżnia się od swoich rówieśników.

Wartości dodatkowe

Projekt na bieżąco konsultowałam z tyflopedagogiem, który pomagał mi wybrać najlepsze rozwiązania i rozmiary poszczególnych elementów. Wszystkie treści w grze zostały napisane czcionką zwiększającą czytelność dla osób niedowidzących. Zastosowałam kontrastowe kolory, dzięki czemu osoby z zaburzeniami widzenia barw nie powinny mieć problemu z jego odbiorem. Użytkownicy mogą również wybrać jasny lub ciemny wariant tablicy, w zależności od swoich preferencji i wady wzroku. Dwie wersje planszy dają również możliwość rozegrania drugiego wariantu gry, który pozwala graczom rywalizować. Gra została przetestowana przez chłopca z wadą wzroku, który nie miał problemów z wizualnym odbiorem pracy i wykazał zainteresowanie rozrywką.

Autor:
Kinga Koterba