Uwaga zły pan

Anna Frydrych
ASP Warszawa

Czego dotyczy projekt?

Plakat, który powstał jako odpowiedź na temat prawa zwierząt do godnego życia i był eksponowany w przestrzeni miejskiej w całym kraju przez cały rok 2020.

Dla kogo został stworzony projekt?

Galeria Plakatu AMS.

Jaki jest cel projektu?

Powstał on z myślą o zwróceniu uwagi na sytuację zwierząt i problem przestrzegania ich praw w dzisiejszej Polsce.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Bardzo zależy mi na zwierzętach i chciałam stworzyć plakat, który skłoni ludzi do refleksji nad tym, jak je traktujemy, do zastanowienia się nad ich sytuacją w Polsce i – mam nadzieję – do wprowadzenia zmian w tej dziedzinie.

Wartości dodatkowe

Jest prosty, bezpośredni, przyciąga wzrok i wywołuje emocje. Skłania do refleksji i pozostawia trwałe wrażenie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8dpKGCx6N08

Autor:
Anna Frydrych