„D”

David Síla


CZ, Wydział sztuki i designu Uście nad Łabą

Czego dotyczy projekt?

Projekt dotyczy wprowadzenia nowego, niskokosztowego procesu produkcyjnego w zoptymalizowanym środowisku produkcji porcelany. Proponowany proces produkcji i niezbędne do niego narzędzia pozwalają nadać każdej sztuce niepowtarzalny charakter. Jego celem jest także minimalizacja braków, a dokładniej przekształcenie wszelkich odchyleń od standardowej jakości w element oryginalnego produktu. W tym przypadku charakter miseczek jest kształtowany głównie przez strukturę utworzoną przez zewnętrzny nadruk na tekturze.

Dla kogo został stworzony projekt?

Proponowany proces produkcyjny i związana z nim produkcja misek są przeznaczone dla producentów porcelany, którzy są zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Chcą oni oszczędzać materiały i wytwarzać produkty seryjne odpowiadające estetyce, która jest obecna w ostatnich dziesięcioleciach. W tym projekcie uwzględnia się zarówno klienta, jak i w pierwszej kolejności rzemieślnika produkcyjnego.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest współpraca projektanta z zakładem produkcji porcelany. Celem jest ocena (unowocześnienie) tradycyjnej technologii ręcznego wytwarzania – tzw. toczenia wydrążonego asortymentu. Oprócz projektu produktu uwaga jest skupiona na pomocniczych narzędziach produkcyjnych, sposobie obsługi i efektywności samego procesu pracy.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Inspirowanie i wzbudzanie zainteresowania uczestnictwem w fascynujących i nowatorskich sposobach produkcji, które przełamują stereotyp przedmiotów produkowanych masowo i eliminują wady poprzez wizualne neutralizowanie granicy między wadą a intencją.

Wartości dodatkowe

Praca dotyczy produkcji wytwórczej, złomu produkcyjnego, oryginalności, trwałości produktu, ale jest też poświęcona krytycznemu spojrzeniu na wymagania konsumpcyjne użytkowników końcowych – nas, klientów.

Autor:
David Síla