WO – zestaw urządzeń do mycia częściowego

Patrycja Magryś
Wojciech Leszczyński
Karolina Kruszewska
Dagmara Szmal
PL, ASP Katowice

Czego dotyczy projekt?

WO składa się z dwóch urządzeń ułatwiających utrzymanie higieny przez osoby w kryzysie bezdomności. Przeznaczone do przestrzeni toalet publicznych, w szczególności toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym z urządzeń jest umywalka zaprojektowana tak aby możliwe było swobodne umycie głowy, pach i rąk. Drugim produktem z zestawu jest urządzenie do mycia nóg. Produkt składa się ze słuchawki z wodą oraz z dolnej części podpórki pod stopę.

Dla kogo został stworzony projekt?

Przede wszystkim dla osób w kryzysie bezdomności, które przemieszczają się w ciągu dnia po mieście i często chcą skorzystać z toalet publicznych. Jednak łazienki miejskie nie są dostosowane pod ich potrzeby (mycie najbardziej newralgicznych miejsc: włosy, pachy, stopy). Zestawu mogą również użyć: nomadzi, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi lub po prostu mieszkańcy potrzebujący szybkiego odświeżenia.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem jest zwiększenie dostępności do mycia się częściowego przez osoby w kryzysie bezdomności podczas ich codziennej długiej drogi między ośrodkami pomocy. Głównym cytatem, który przyświecał naszej idei był: „Jeśli idzie o godność najważniejsze to być czystym” – Marek.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Motywacją do podjęcia tematu były rozmowy przeprowadzone z osobami w kryzysie bezdomności, które wspominały o tym, że brakuje im dostępu urządzeń umożliwiających wykonanie podstawowej czynności jaką jest mycie.

Wartości dodatkowe

Produkt z przeznaczeniem do toalet publicznych dzięki czemu nie trzeba tworzyć nowych miejsc, tylko dostosować istniejące. Nadanie nowej jakości funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Naświetlenie problemu niedostosowania przestrzeni miejskich i pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

Autorzy:
Patrycja Magryś
Wojciech Leszczyński
Karolina Kruszewska
Dagmara Szmal