Miłość fizyczna – akcesoria zapewniające bliskość i czułość

Maciej Głowacki
ASP Warszawa

 Czego dotyczy projekt?

Miłość fizyczna – akcesoria do bliskości i czułości są przeznaczone do edukacji seksualnej par. Są kontrpropozycją dla współczesnych zabawek erotycznych, których celem jest wywołanie bliskości, a nie zaspokojenie najprostszych potrzeb i stereotypów seksualnych. Projekt powstał jako próba wsparcia współczesnych relacji intymnych poprzez design. Miłość fizyczna składa się z 3 niezależnych przedmiotów, związanych z 3 uniwersalnymi obszarami seksualności:
1. przed stosunkiem – Zaproszenie – lampa przeznaczona do łagodzenia problemów z komunikacją seksualną i wyrażania inicjatywy erotycznej,
2. podczas aktu – Harmonia – urządzenie elektroniczne, które pomaga w osiągnięciu harmonii seksualnej z partnerem poprzez wsłuchiwanie się w bicie jego serca,
3. po stosunku – Obecność – zestaw do tworzenia biżuterii ze „wspomnień z sypialni”.

 Dla kogo został stworzony projekt?

Miłość fizyczna została zaprojektowana z myślą o dostępności, dla par użytkowników bez względu na płeć, orientację, wiek czy sprawność fizyczną. Ponieważ każdy potrzebuje edukacji seksualnej, a można się jej naprawdę nauczyć tylko we dwoje. Design powinien oferować parom coś więcej niż dziesiątki błyszczących dildo. Powinien uwrażliwiać na często nieuświadamiane potrzeby emocjonalne, a nie czerpać zyski z podstawowych popędów seksualnych.

 Jaki jest cel projektu?

Miłość fizyczna to postulat przeciwstawienia się stereotypowej seksualności w projektowaniu produktów. Zamiast skupiać się na penetracji i wibracjach, proponuję dwa różne cele, które powinny być wyrażone w projektach produktów jako realne potrzeby seksualne:
1. Obecność ponad orgazmem – Seksualność nie jest postrzegana jako samotna czynność, ale zawsze w relacji z drugim człowiekiem. Podejście projektowe, które zmienia punkt ciężkości ze sprawności i satysfakcji seksualnej na intymną relację,
2. Edukacja seksualna poprzez przedmioty – zabawki seksualne, które zachęcają do ciekawości i wzajemnej uwagi. Produkty niesłużące hedonizmowi fizycznemu, ale budowaniu więzi emocjonalnej z naszymi partnerami.

Zamysłem mojego projektu jest utorowanie drogi dla przyszłości projektowania akcesoriów erotycznych, tak aby stały się one bardziej odpowiedzialne i edukacyjne.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Dziś obraz seksu jest mocno zniekształcony. Seksualizacja popkultury, pornografia i liberalizacja pociągają za sobą brak edukacji, zwłaszcza w zakresie emocji. Mimo że średni wiek inicjacji pornograficznej wynosi 11 lat, w wielu krajach edukacja seksualna jest nadal niedostępna. Tymczasem coraz większą popularnością cieszą się akcesoria erotyczne. Większość z nich to obiekty przeznaczone do penetracji przez jednego użytkownika. Promują one samozadowolenie, samowystarczalność i orgazm jako cel ostateczny. Produkty te odnoszą się do najbardziej biologicznych popędów i dlatego cieszą się ogromnym zainteresowaniem konsumentów. Miłość fizyczna stanowi alternatywę dla intensywności i charakteru treści seksualnych, które przytłaczają współczesnych konsumentów. W sugestywnym segmencie akcesoriów erotycznych bardzo potrzebny jest projekt, który uwzględnia delikatne i czułe miejsca.

Wartości dodatkowe

Czułość jest najskromniejszą formą miłości. Jest to ten rodzaj miłości, który nie pojawia się w Piśmie Świętym ani w Ewangeliach, nikt na niego nie przysięga, nikt się na niego nie powołuje. Nie ma specjalnych symboli ani znaków, nie prowadzi do przestępstw ani nie wywołuje zazdrości. Pojawia się wszędzie tam, gdzie uważnie i z bliska przyglądamy się innej istocie, czemuś, co nie jest naszym „ja”. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna; wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest to natomiast świadome […] wspólne dzielenie losu. Czułość to głęboka emocjonalna troska o drugą istotę, jej kruchość, niepowtarzalną naturę, brak odporności na cierpienie i skutki upływu czasu. Czułość dostrzega więzi, które nas łączą, podobieństwa i identyczność między nami.
Olga Tokarczuk, Czuły narrator.

Autor:
Maciej Głowacki