Font Behaton

Zofia Sobota
PL, School of Form

Czego dotyczy projekt?

Behaton to font inspirowany betonową kostką brukową w kształcie litery I, w Polsce często nazywaną kostką Bauma. Składa się z wielkich i małych liter alfabetu łacińskiego, polskich znaków diakrytycznych, cyfr i symboli. Oprócz zaprojektowania w pełni funkcjonalnego fontu znaczna część projektu została poświęcona na zbadanie historii i kontrowersji wokół kostki Bauma.

Dla kogo został stworzony projekt?

Podobnie jak wiele innych fontów, Behaton ma być narzędziem dla innych projektantów. Może być wykorzystywany w projektach dotyczących urbanistyki, miejsc związanych z estetyką lat 90. oraz przez tych, którzy celowo chcą nawiązać do kulturowych konotacji kostki Bauma.

Jaki jest cel projektu?

Poznanie historii kostki Bauma rzuca nowe światło na emocje, jakie wywołuje. Celem tego projektu była zmiana spojrzenia ludzi na tę kwestię. Font Behaton dociera do korzeni kostki Bauma i zastanawia się nad jego formą. Czerpie inspirację z utylitarnej i modernistycznej funkcjonalności i koncentruje się na czytelności znaków. Ostatecznie chodzi także o stworzenie interesującej typografii, za którą kryje się jakaś historia.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Motywacja do stworzenia tego projektu wzięła się z prostej inspiracji kształtem kostki Bauma, który wydawał się bardzo typograficzny, a także z odkrycia kontrowersji kulturowych wokół samego kostki Bauma.

Wartości dodatkowe

Moje badania dotyczące kostki Bauma są naprawdę przełomowe. Nigdy wcześniej nie był on szczegółowo badany, a w Internecie można znaleźć wiele błędnych informacji na ten temat. Mój projekt polegał na napisaniu 57-stronicowej pracy badawczej na temat historii Baumy, jej wynalezienia w Holandii, wdrożenia w polskim krajobrazie miejskim oraz zmiany spojrzenia społeczeństwa na kostki Bauma na przestrzeni lat.

Autor:
Zofia Sobota