Żegnaj. Podróż przez żałobę

Aleksandra Godlewska

Czego dotyczy projekt?

Projekt polega na przełożeniu na wersję papierową siedemnastu wywiadów, przeprowadzonych przez siedemnaście kobiet z całej Europy. Książka opowiada historie kobiet, które bardzo się od siebie różnią: jedne są astronautkami, inne pracują w kopalni, ale zawsze łączy je jedno – chęć wprowadzania zmian.

Jaki jest cel projektu?

Głównym i podstawowym celem tego projektu było przypomnienie, że żałoba jest normalną i zdrową reakcją na stratę, ale jednocześnie nie ma jednej, uniwersalnej ścieżki tego doświadczenia. Ogólne przesłanie zawarte w tej książeczce można podsumować następująco: Żałoba jest czymś normalnym i zdrowym, ale ma też bardzo osobisty przebieg.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Moją motywacją do stworzenia tego projektu była chęć wydobycia tematu żałoby ze stanu tabu i rozpoczęcia rozmowy o osobistym doświadczeniu straty.

Wartości dodatkowe

Broszura zawiera aktualne informacje na temat żałoby, dzięki wsparciu specjalistów w tej dziedzinie. Znaczna część tego projektu powstała w ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie śmierci z Instytutu Dobrej Śmierci – psychologami i socjologami. Ponadto, z czysto projektowego punktu widzenia, stara się pokazać, że temat śmierci nie jest czymś, od czego projektanci powinni stronić.

Autor:
Aleksandra Godlewska