DRUH

Sonia Sudyka
PL, ASP w Katowicach

Czego dotyczy projekt?

Projekt DRUH to usługa, która pozwala ukraińskim pracownikom i polskim pracodawcom zbudować wzajemne zaufanie na wstępnym etapie rekrutacji i bezpiecznie przejść przez procedurę zatrudnienia. Usługa składa się z funkcji Druh, platformy internetowej i pakietu powitalnego.

Dla kogo został stworzony projekt?

Pracownicy z Ukrainy i polscy pracodawcy.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest budowanie zaufania i wiarygodności pomiędzy pracownikami z Ukrainy a polskimi pracodawcami w procesie rekrutacji oraz w dalszej współpracy.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Mimo że pracownicy z Ukrainy są niezbędni dla podtrzymania naszej gospodarki i m.in. przyczynili się do zmniejszenia wzrostu bezrobocia w Polsce, wciąż słyszy się historie o tym, że są oni źle traktowani, oszukiwani przez pośredników pracy i pracodawców.

Wartości dodatkowe

Przykład tej usługi może być wykorzystany na całym świecie, zwłaszcza w krajach, w których nie ma systematycznego procesu przyjmowania imigrantów do pracy i gdzie zdarzają się oszustwa i nadużycia. Dzięki projektowi proces rekrutacji imigrantów będzie prostszy, krótszy i bezpieczniejszy.

Autor:
Sonia Sudyka