itthon.

Szalai Bálint
Adrienn Király
HU, MOME Budapeszt

Czego dotyczy projekt?

Itthon. to koncepcja marki, która opiera się na tradycjach rzemieślniczych Wojwodiny i ma na celu stworzenie nowych, kreatywnych możliwości dla lokalnych rzemieślników. Zajmujemy się warsztatami o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, które zgromadziły ogromne doświadczenie i wiedzę fachową. Współpraca zaowocowała serią akcesoriów domowych opartych na lokalnych surowcach i tradycyjnych technikach, a jednocześnie charakteryzujących się współczesnym charakterem. Każdy przedmiot z kolekcji jest wykonany przy użyciu zrównoważonych technik i lokalnych surowców, takich jak drewno, glina garncarska i łozina. Przedmioty mają indywidualny charakter, noszą ślady rąk ich twórców, cechują się wysoką jakością, jednolitym wizerunkiem oraz mają przytulny charakter.

Dla kogo został stworzony projekt?

Wzmocnienie pozycji lokalnej społeczności rzemieślniczej!
Do lat 90. XX wieku Ada była jednym z najważniejszych ośrodków rzemieślniczych w byłej Jugosławii, ale obecnie obserwuje się znaczną migrację z tego regionu, pomimo poważnego potencjału, jaki stanowi lokalna infrastruktura i lokalna wiedza specjalistyczna. Dzięki itthon. chcemy poszerzyć możliwości mieszkających tam rzemieślników, odwołując się jednocześnie do tradycji drobnego przemysłu. Obecnie współpracujemy z trzema wytwórcami: rzeźbiarzem w drewnie Sándorem Ullerem, pracownią garncarską Forma i tkaczem koszy Mihály Kuzsnerem.

Jaki jest cel projektu?

Projektowanie dla dobra społecznego! itthon. ma na celu zachowanie wiedzy rzemieślniczej, zwrócenie uwagi na korzenie kulturowe i kształtowanie tożsamości lokalnej. Długotrwała współpraca między rzemieślnikami stworzyłaby wśród nich wspólnotę, która mogłaby zmienić także nastroje społeczne.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Jesteśmy przekonani, że projektanci mogą odegrać rolę katalizatora poprzez angażowanie się w projekty pozytywnie wpływające na społeczeństwo. W trakcie realizacji naszego projektu staramy się motywować społeczność do czerpania z jej rzemieślniczego dziedzictwa. Chcemy zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania tej wiedzy specjalistycznej na ich korzyść i zapewnienia im bardziej zrównoważonej ekologicznie przyszłości.

Wartości dodatkowe

Projekt w unikalny sposób łączy warsztaty rzemieślnicze i artystyczne ze światem współczesnego designu. Widzimy potencjał do dalszego rozwoju poprzez zaangażowanie większej liczby wytwórców. W trosce o środowisko naturalne każdy przedmiot jest wykonany z lokalnych materiałów naturalnych, takich jak rodzima witwa. Projekt ma na celu zapewnienie uczciwych warunków pracy, które mogłyby również zmniejszyć wskaźnik migracji, tak charakterystyczny dla tego obszaru.

Autorzy:
Szalai Bálint
Adrienn Király