Listovatel. Otwarta księga Karela Placki

Karolína Matušková
Karla Gondeková
CZ, UMPRUM Praga

Czego dotyczy projekt?

Listovatel to bezpłatna platforma internetowa udostępniająca arkusze ćwiczeń dla dzieci w wieku ok. 7–11 lat, przeznaczone do nauki lub spędzania wolnego czasu. Arkusze rozwijają drobne zdolności motoryczne, logiczne myślenie, autorefleksję, kreatywność i myślenie w kontekście interdyscyplinarnym.

Dla kogo został stworzony projekt?

Gry i zadania w arkuszach są przeznaczone dla uczniów/dzieci w wieku ok. 7–11 lat, którzy chcą się rozwijać, ale także dobrze bawić z głównym bohaterem Karelem Plackiem, który przybył z przeszłości w swojej własnoręcznie zbudowanej maszynie do latania w czasie.

Jaki jest cel projektu?

Naszym celem jest wprowadzenie dzieci w świat interesujących faktów, danie im możliwości oderwania się od technologicznego świata, połączenie aspektów życia codziennego, a tym samym nadanie im znaczenia w rozproszonych, przeinformowanych czasach. Dzięki dociekliwemu bohaterowi, dziadkowi Karelowi Plackowi, można złagodzić stale pogłębiającą się lukę pokoleniową między naszymi dziadkami a nowymi pokoleniami.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Motywowało nas do tego kilka aspektów. Mama Karoliny pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej, więc mieliśmy bardzo blisko do materiałów dydaktycznych, które pod względem wizualnym są zupełnie niezadowalające. Dzięki poszukiwaniom dostępnych materiałów dotarliśmy jednak do wielu pięknie wykonanych publikacji, na które z drugiej strony nie wszystkie dzieci i szkoły mogą sobie pozwolić ze względu na niewystarczające fundusze. Nie mniej ważne są nasze doświadczenia ze szkół, gdzie informacje są selekcjonowane na przedmioty, a ich wzajemne powiązania często się gubią. Co więcej, z doświadczeń niektórych dzieci z naszego regionu wynika, że tracą one zainteresowanie rysowaniem i zajęciami manualnymi.

Wartości dodatkowe

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest łatwa dostępność dla szkół lub rodzin niedysponujących wystarczającymi środkami finansowymi, możliwość edycji i rozwoju, a także – co nie mniej ważne – niskie koszty i niewielki ślad ekologiczny. Cały projekt jest dostępny nieodpłatnie dla publiczności na stronie www.listovatel.cz.

Autorzy:
Karolína Matušková
Karla Gondeková