Blue 52

Klaudia Wysiadecka
Katarzyna Stefańska
PL. ASP w Katowicach

Czego dotyczy projekt?

Blue 52 to krótki film animowany (10 min.), ukazujący problemy osób z wadą słuchu w odniesieniu do osób słyszących. Jest to historia o samotności wynikającej z barier komunikacyjnych, opowiedziana z perspektywy osoby niesłyszącej.

Dla kogo został stworzony projekt?

Projekt powstał z myślą o społeczności osób słyszących, które nie zdają sobie sprawy z problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby niesłyszące. Dodatkowo jest on skierowany do dzieci niesłyszących znających język migowy, ponieważ nie ma innych animacji zawierających Polski Język Migowy.

Jaki jest cel projektu?

Celem animacji jest edukacja społeczeństwa słyszącego oraz uświadomienie skali problemu, jakim jest podejście osób słyszących do tematu niedosłuchu i języka migowego. Ponadto celem animacji było również dotarcie do osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu braku akceptacji ze strony osób słyszących, pokazanie im innej perspektywy patrzenia na głuchotę oraz przypomnienie, że niezależnie od sytuacji i okoliczności nadal mają prawo do własnego języka, jakim jest język migowy.

 Co było motywacją do stworzenia projektu?

Urodziłam się jako osoba niedosłysząca, jestem dzieckiem słyszących rodziców, zostałam wychowana w kulturze słyszenia. Nigdy nie poznałam innych osób głuchych, widywałam je tylko przelotnie, według mnie perspektywa dziecka była kwestią przemilczaną, a moi rodzice nie podejmowali żadnych inicjatyw, abym chociaż trochę poznała ten świat. Oczywiście moi rodzice nie mieli doświadczenia w tym temacie, nie wiedzieli, że decyzje, które podejmą na początku mojego życia, spowodują brak poczucia własnej tożsamości. (Klaudia)

Do działania zmotywowała mnie znajomość z osobą  niedosłyszącą, bo wcześniej myślałam o tym problemie przez pryzmat stereotypów. Poznawanie świata głuchych to zmieniło, dlatego chciałam się tym doświadczeniem podzielić z innymi. (Katarzyna Stefańska, współautorka)

Wartości dodatkowe

Dodatkową intencją jest obalanie mitów funkcjonujących w społeczeństwie i zachęcanie do integracji osób słyszących i niesłyszących. Mamy nadzieję, że film trafi również do dzieci niesłyszących, które urodziły się w słyszących rodzinach.

Autorzy:
Klaudia Wysiadecka
Katarzyna Stefańska