Wielofunkcyjna przyczepka rowerowa

Miłosz Adamczyk
PL, UAP Poznań

Czego dotyczy projekt?

Jesteśmy świadkami globalnego trendu promowania transportu rowerowego w aglomeracjach miejskich. Jest to uzasadnione takimi czynnikami, jak: problemy związane z zatłoczeniem dróg, rosnące koszty eksploatacji pojazdów silnikowych, kwestie ochrony środowiska, zanieczyszczenie hałasem oraz względy urbanistyczne

Dla kogo został stworzony projekt?

Mieszkaniec aglomeracji miejskiej, który musi korzystać z alternatywnego środka transportu o ograniczonej pojemności.

Jaki jest cel projektu?

Zachęcenie ludzi do korzystania z alternatywnych metod transportu i poruszania się po dużych aglomeracjach miejskich.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Czynnikami, które skłoniły mnie do podjęcia tego tematu, była próba ujawnienia ograniczeń podobnych produktów dostępnych na rynku oraz moje osobiste doświadczenia związane z użytkowaniem roweru jako środka transportu.

Wartości dodatkowe

Forma przyczepki została zaprojektowana z naciskiem na niską cenę, prostotę produkcji i trwałość, przy zachowaniu zgodności z normą EN 15918 + A2 dla dwukołowych przyczepek rowerowych dla dzieci. Projekt został zrealizowany w ramach pracy dyplomowej magisterskiej na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Autor:
Miłosz Adamczyk