Słownik Chazarów

Darjan Hardi
CZ, UMPRUM Praga
Mention

Czego dotyczy projekt?

Jako że język pisarza jest narzędziem prowadzącym czytelnika przez historię i złożony świat pochodzenia i upadku ludu Chazarów, to moim celem było przybliżenie czytelnikowi świat Milorada Pavića  poprzez wkomponowanie w nią, za pomocą ilustracji i przeredagowania utworu, nowego, dodatkowego języka wizualnego. Inspiracją dla nowej oprawy wizualnej jest silne wykorzystanie w książce symboliki, metafor i opowieści ludowych, za pomocą których autor rekonstruuje i odtwarza świat Chazarów. Łącząc fikcję z rzeczywistością, podobnie jak Milorad Pavić w swoim tekście, książka zawiera nowo dodany rozdział, w którym zawarłem moją własną dokumentację fotograficzną śladów Chazarów w Serbii.

Dla kogo został stworzony projekt?

Książka powstała z myślą zarówno o czytelnikach, którzy już wcześniej zetknęli się z tą książką, jak i o tych, którzy widzą ją po raz pierwszy. Starałem się pozostawić przestrzeń dla czytelnika i widza, aby język wizualny towarzyszył im w trakcie opowieści, ale nie prowadził ich. Od czytelnika/widza zależy, czy zdekonstruuje ilustracje/symbole w książce, czy też przejdzie obok nich jako obok fragmentów atmosfery.

Jaki jest cel projektu?

W związku z tematyką utworu skupiającą się na złożonej historii Chazarów oraz eksperymentalną formą języka, którą posługuje się Pavić, powieść maluje rozległy świat, który pochłania czytelnika. Chciałem stworzyć przykład, w którym ten świat i historia Chazarów mogłyby się jeszcze bardziej rozwinąć.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Słownik Chazarów był książką, którą nosiłem przy sobie i do której często wracałem w szkole średniej. Przez te wszystkie lata chciałem w jakiś sposób wyrazić moją reakcję na nią. Projekt dyplomowy wydawał mi się odpowiednią przestrzenią, w której mogłem zagłębić ją jeszcze bardziej i zbadać na wiele sposobów, zarówno od strony teoretycznej, jak i wizualnej. Był to również mój sposób na powrót do kraju, w którym się urodziłem i wychowałem, powrót do Serbii, której miejsca i kultura są tak mocno wtopione w Słownik.

Wartości dodatkowe

Autor:
Darjan Hardi