Okolica – akcja społeczna i esej wizualny o Krakowie

Kacper Greń
PL, ASP Kraków

Czego dotyczy projekt?

W moim projekcie chciałem zwrócić uwagę na to, że przestrzeń, w której żyjemy na co dzień, jest czymś wartościowym i że wokół nas jest wiele do odkrycia. Moim zamiarem było również zwrócenie uwagi na to, jakie zjawiska mają miejsce w atrakcyjnych turystycznie miastach. Z tych dwóch powodów skupiłem się na dzisiejszym Krakowie – moim miejscu zamieszkania.

Dla kogo został stworzony projekt?

Mój projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Krakowa, których chciałbym zachęcić do zbiorowej troski o otaczającą nas przestrzeń.

Jaki jest cel projektu?

Moim celem było zwrócenie uwagi na fakt, że wszyscy możemy uczestniczyć w rozwoju naszych dzielnic. Myślałem też o mininarzędziach, które mogą służyć do tego celu. Rezultatem było powstanie książki – eseju wizualnego – wraz z wkładkami: okładką z mapą wewnątrz, broszurą-plakatem oraz zestawem plakatów i naklejek.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Przez większość czasu, jaki spędziłem w Krakowie, mieszkałem w centrum miasta. Miałem okazję zobaczyć, jak dzień po dniu przebiega proces gentryfikacji, dlatego wiem, że miasto podlega obecnie gwałtownym zmianom. Moim zamiarem było pokazanie, jakiego rodzaju jest to proces, a także jakie są jego przyczyny i skutki. Obszarem Krakowa, który brałam pod uwagę, była Dzielnica I – w jej granicach szukałam miejsc niezgentryfikowanych, ale jednocześnie miastotwórczych

Wartości dodatkowe

Swoją pracą chciałabym poszerzyć znaczenie książki jako medium sztuki. Jak każda zwykła książka, składa się z tekstu i obrazów, ale jednocześnie umożliwia pewne działania społeczne. Chodziło mi nie tylko o dostarczenie czytelnikowi pewnych informacji czy poszerzenie jego wrażliwości, ale także o dostarczenie narzędzi do wyrażania własnych uczuć.

Autor:
Kacper Greń