Lęk przed wszelkim złem

Olga Żołnowska
PL, ASP Gdańsk

Czego dotyczy projekt?

Książka Lęk przed wszelkim złem jest pracą dyplomową, w której poruszono temat zaburzeń lękowych. Książka zawiera definicje poszczególnych fobii, a tekst opatrzony jest ilustracjami.

Dla kogo został stworzony projekt?

Projekt jest skierowany głównie do osób bez zaburzeń lękowych, aby dowiedziały się czegoś o tych zaburzeniach, ale nie tylko. Jest także przemyślana jako wsparcie dla osób z zaburzeniami.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem zaburzeń lękowych. Lęki towarzyszą każdemu z nas, ale czasami ich natężenie jest tak duże, że przestajemy normalnie funkcjonować, bo nie mamy się do kogo zwrócić z tym problemem.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Chciałam uświadomić ludziom, że każdy ma lęki, większe lub mniejsze, i warto o tym mówić, nie wstydzić się oceniania innych.

Wartości dodatkowe

Jest to nie tylko książka z definicjami zaburzeń lękowych, ale także swego rodzaju pamiętnik, zbiór wypowiedzi różnych osób, które mi zaufały i zechciały podzielić się ze mną i moimi czytelnikami swoimi przemyśleniami i lękami.

Autor:
Olga Żołnowska