Ucieleśnienie cienia –książka typu pop-up

Martyna Rak
PL, ASP Wrocław
Mention

Czego dotyczy projekt?

Ucieleśnienie cienia to książka typu pop-up inspirowana metaforycznym motywem cienia w szeroko pojętej kulturze. W wyniku podświetlenia trójwymiarowych elementów czytelnik tworzy ciągle zmieniające się kolaże cieni, aby zwizualizować treść książki.

Dla kogo został stworzony projekt?

Projekt jest skierowany do osób, które ogólnie interesują się sztuką, teatrem i scenografią, bez ograniczeń wiekowych. Korzystanie z książki jest czasochłonne, wymaga ciekawości, skupienia, cierpliwości i otwartości na stopniowe odkrywanie i zgłębianie poezji cieni.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest odwrócenie uwagi ludzi od wszechobecnej na ekranach wirtualnej rzeczywistości i zainspirowanie do tworzenia. Książka pop-up może być traktowana jako eksperyment i zabawa.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Moją motywacją przy tworzeniu projektu była przede wszystkim ciekawość i chęć rozwijania wyobraźni, a także potrzeba odkrywania wzajemnych wpływów między różnymi dziedzinami sztuki oraz poszukiwanie różnych metod kształtowania obrazu.

Wartości dodatkowe

Największą wartością projektu jest jego wielowarstwowość. Książka typu pop-up, używana bez dodatkowego oświetlenia, prezentuje graficznie zinterpretowany motyw cienia i zaawansowane techniki inżynierii papieru. Po podświetleniu każdej z trójwymiarowych form użytkownik może odkryć potencjał tworzenia nowych, abstrakcyjnych scen cieniowych i poszerzyć pole własnej interpretacji.

Autor:
Martyna Rak