contest categories

Międzynarodowy Studencki Konkurs Projektowy AGRAFA

Międzynarodowy Konkurs Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA od ponad 30 lat był wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny projektowania graficznego, a prace studenckie oceniane były według następujących kategorii: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, krój pisma, strony www / aplikacje / publikacje cyfrowe.

Nowa odsłona konkursu zakłada ważną zmianę związaną z otwarciem się na szeroko rozumiane projektowanie (a nie jak dotychczas zawężeniem kategorii konkursowych tylko do dziedzin projektowania graficznego), uwzględniające takie obszary jak: projektowanie produktu, projektowanie interakcji czy projektowanie usług. Studencki przegląd grafiki projektowej zyskał także nową nazwę: Międzynarodowy Studencki Konkurs Projektowy. 

Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu

Zapraszamy do Ronda Sztuki, Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice, już w czwartek, 07.0419:00

lub zobacz transmisję online.
Po więcej informacji dołącz do wydarzenia na facebooku.

Poznaj finałową 50tkę konkursową

Trzy projektantki: Julianna Zych, Paulina Hanzel i Ula Szwed jako skład preselekcyjnego jury w Międzynarodowym Studenckim Konkursie Projektowym AGRAFA’22 wybrały 50 projektów, które zaprezentowane zostaną w ramach pokonkursowej wystawy w Rondzie Sztuki.
To właśnie te 50 prac weźmie udział w dalszej rywalizacji o nagrody.

Kto znalazł się na liście?
Sprawdź tutaj 

Nowa formuła konkursu

Nowa odsłona konkursu zakłada ważną zmianę związaną z otwarciem się na szeroko rozumiane projektowanie (a nie jak dotychczas zawężeniem kategorii konkursowych tylko do dziedzin projektowania graficznego), uwzględniające takie obszary jak: projektowanie produktu, projektowanie interakcji czy projektowanie usług. Studencki przegląd grafiki projektowej zyskał także nową nazwę: Międzynarodowy Studencki Konkurs Projektowy. 

Zmiany mają również odzwierciedlenie w nowej formule, w której znikają podziały na kategorie typowe dla wybranych dziedzin, a pojawia się nacisk na 3 nurty problemowe, ważne w kontekście dynamicznie zmieniającej się roli projektanta: projektowanie społeczne, projektowanie dla wdrożenia i projektowanie wychodzące poza schematy. (Social Design, Commercial Design, Beyond).

Jury selekcyjne

Jury finałowe

Pytania i odpowiedzi

Może to być to koncepcja lub wdrożony produkt, jednak na potrzeby wystawy — w przypadku kwalifikacji do drugiego etapu Twój projekt musi mieć formę prototypu, mock-upu lub filmu.

Pamiętaj — dodaj te informacje do opisu. 

Koniecznie opisz partnerów —  klienta, organizację, społeczność lub specjalistów. Uwzględnij ich wpływ na kształt Twojego projektu. To oni uwiarygodniają społeczny, komercyjny lub prekursorski charakter pracy. Jeśli z nikim nie współpracowałeś / współpracowałaś postaraj się pokazać kluczowe elementy z analizy lub procesu, które motywują Twoje decyzje projektowe.

Prace, które zostaną wybrane do drugiego etapu — należy wysłać do Katowic na swój koszt.
Pole formularza — wartość pracy, powinno uwzględniać fizyczną materialną wartość prototypu potrzebną do ubezpieczenia przesyłki. Jeśli Twój projekt jest zbyt trudny w transporcie spróbuj pomyśleć o alternatywnym sposobie prezentacji i opisz go w zgłoszeniu

3 główne kategorie — social, commercial i beyond definiują to na jakie potrzeby i wyzwania odpowiada Twój projekt. Suwaki projektu przy jego zgłaszaniu pozwalają na wybór i swobodę w określeniu przeważającej kategorii. Polecamy wybrać tę, która jest najważniejsza. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej decyzji!

Tak, jak najbardziej w formularzu znajdziesz pole co-authors, do którego możesz wpisać członków zespołu projektowego. W takim przypadku nagroda zostanie podzielona na wszystkie osoby wymienione w opisie.

Niestety nie możemy sobie pozwolić na odesłanie prac, dlatego prosimy o ich odbiór po zakończonej wystawie. Poinformujemy o datach. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

Konkurs zmienił swoją formułę i w tym roku prócz projektów 2D zgłosić można te zaliczane do projektowania 3D. Porzuciliśmy również dotychczasowe kategorie na rzecz szerokiego spektrum, które ująć można w 3 hasłach:

  • social (projekty zaangażowane społecznie, związane ze zmianami i problemami społecznymi i/lub tworzone w zgodzie ze środowiskiem)
  • commercial (projekty skoncentrowane na biznesie, czerpiące z technologii, odpowiadające na realia rynku)

beyond (projekty eksperymentalne, prekursorskie, wychodzące poza konwencję, spekulatywne)

Napisz do nas — odpowiemy na wszelkie niejasności konkurs.agrafa@asp.katowice.pl