Plusk – przenośny prysznic

Dagmara Szmal
Patrycja Magryś
Karolina Kruszewska
Marek Kasperek
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Inspiracją Pluska były osobiste doświadczenia autorów w opiece nad starszą bliską osobą. Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia pełnego mycia wodą osobom, które ze względu na problemy w poruszaniu się (wiek, niepełnosprawność) są zależne od pomocy innych osób i zmuszone są do mycia się gąbką (lub
mokrymi chusteczkami).

W procesie projektowym wykorzystano Metody DT na każdym etapie:

Projekt rozwiązuje problemy z dostępem do wygodnej kąpieli dla seniorów wymagających stałej opieki, a także dla osób poruszających się na stałe lub czasowo na wózkach. Jego zaletą jest możliwość przeniesienia w dowolne miejsce oraz możliwość samodzielnego wykonania z pomocą lokalnych rzemieślników.

Autorzy:
Dagmara Szmal
Patrycja Magryś
Karolina Kruszewska
Marek Kasperek