Co branża kreatywna myśli o sztucznej inteligencji?

Magda Mokrzan
Jadwiga Minksztym
Aleksandra Sacha bio
Karolina Zielińska
Jakub Russak
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Celem pracy było zbadanie, co młodzi ludzie z branży kreatywnej myślą o rozwoju sztucznej inteligencji. Autorzy stworzyli kwestionariusz pozwalający ocenić postrzeganie i podejście do sztucznej inteligencji. Przeprowadzili pogłębione wywiady z rówieśnikami, stworzyli interaktywną formę diagramu, która pozwalała na wzięcie udziału w ankiecie przez naklejenie naklejki. Przeanalizowali wyniki i stworzyli wizualizację, która w jasny i zwięzły sposób ukazuje złożoność zagadnienia.

Autorzy:
Magda Mokrzan
Jadwiga Minksztym
Aleksandra Sacha bio
Karolina Zielińska
Jakub Russak