Przetrwaj(my) atak paniki

Julia Koźmin
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Głównym celem projektu było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i kontroli osobie przeżywającej atak paniki.

Po zbadaniu istniejących rozwiązań autorka przeanalizowała potrzeby użytkowników i konteksty wykorzystania takiego narzędzia wsparcia w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Sformułowała założenia projektowe, aby określić zwartą formę fizyczną projektu, i atmosferę, jaką powinien kreować. Czerpiąc z wiarygodnych źródeł psychologicznych, udoskonaliła komunikaty tekstowe i kolejność punktów instruktażowych. Po eksperymentach z różnymi wymiarami i proporcjami kart autorka wybrała konkretne kolory i ich funkcje. Dodatkowo stworzyła proste ilustracje, aby uwydatnić i wyjaśnić treść instruktażową.

Zestaw przeznaczony jest dla osób doświadczających ataku paniki (w celu zapewnienia poczucia kontroli i bezpieczeństwa), oraz dla osób podatnych na ataki paniki (w celu przygotowania i edukacji). Zawiera także część dla osób pragnących pomóc osobie przechodzącej atak paniki.

Pracę wykonano w programach: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Figma.

Autor:
Julia Koźmin