Złota rybka nie spełnia życzeń

Patrycja Mróz
PL, AS w Szczecinie

Opis pracy

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat ryb, ich dobrostanu oraz sytuacji w zakresie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Wokół ryb narosło wiele mitów, które książeczka obala i wyjaśnia. Zebrane artykuły ukazują tę grupę stworzeń w nowym świetle. Na proces projektowy składały się badania dotyczące świadomości ludzi na temat ryb (np. czy ryby są uważane za mięso? czy mogą odczuwać ból?), pogłębianie wiedzy poprzez liczne artykuły naukowe, gromadzenie i selekcja tekstów informacyjnych, złożenie materiału tekstowego w merytoryczną całość, projekt książeczki.

Projekt dedykowany jest każdemu zainteresowanemu tematyką. W publikacji znajdują się także artykuły dotyczące globalnego wpływu rybołówstwa na ekosystem.

Oprogramowanie: InDesign, Photoshop.

Autor:
Patrycja Mróz