WOLĘ BOJO!

Jakub Szlaszyński
PL, AFA in Gdańsk

Opis pracy

Projekt jest odpowiedzią na proces przekształcania osiedlowych placów zabaw w parkingi, jaki ma miejsce na polskich osiedlach. Boisko ma być elementem budowania wspólnoty sąsiedzkiej.

W pierwszej fazie projektu najważniejsze było znalezienie rozwiązania pozwalającego odzyskać część przestrzeni zajmowanej przez samochody. Główny nacisk położono na wykonanie prostych elementów tak, aby stworzyć nieszablonowe pole do różnego rodzaju zabaw. Następnie powstała identyfikacja wizualna w celu wzmocnienia przekazu i stworzenia elementu więzi pomiędzy członkami społeczności osiedla.

Rozwiązanie powstało dla polskiego bloku. Projekt skierowany jest
głównie do dzieci, wynika z potrzeby tworzenia relacji sąsiedzkich.

Autor:
Jakub Szlaszyński