Zielone Współbycie – ZINE

Maryna Rutkowska
PL, ASP w Krakowie

Opis pracy

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat dwóch form ogrodnictwa miejskiego obecnych w polskim krajobrazie – ogrodów działkowych i ogrodów osiedlowych. Publikacja pokazuje podobieństwa między nimi, skupiając się na ich kulturze DIY i aspekcie budowania społeczności.

Objęta projektem grupa demograficzna jest bardzo szeroka, ponieważ projekt koncentruje się na budowaniu społeczności. Osoby uczestniczące w tworzeniu ogrodów osiedlowych, użytkownicy ogrodów działkowych i wszyscy zainteresowani tematem to zróżnicowana grupa, która wykracza poza podziały pokoleniowe.

Pierwszym i najważniejszym etapem tego projektu były badania leżące u jego podstaw. Autorka zebrała informacje na temat historii i obecnego kształtu obu typów ogrodów, skupiając się na dwóch miastach, w których mieszkała – Warszawie i Poznaniu.

Projekt autorka oparła na ręcznie malowanych ilustracjach, które wykonała gwaszem, a następnie przystąpiła do projektowania w Photoshopie (ilustracja) i InDesign (układ).

Autor:
Maryna Rutkowska