Archair

Piotr Pryk
PL, ASP w Krakowie

Opis pracy

Projekt krzesła Archair miał na celu zrewolucjonizowanie projektowania i produkcji mebli, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i lokalnej produkcji. Z inspiracji wyzwaniami globalnego łańcucha dostaw i rosnącymi kosztami zbadano nowatorską technikę gięcia po krzywiźnie, która zwiększa wytrzymałość przy zastosowaniu znacznie cieńszych (0,7 mm) blach. W rezultacie powstało lekkie, łatwe w montażu krzesło, które można transportować w postaci płaskich arkuszy, co upraszcza logistykę i dystrybucję. Innowacyjny proces produkcyjny ułatwiły nowoczesne narzędzia i technologie, takie jak cięcie laserowe i gięcie. Metal i drewno dają opcje dopasowania do potrzeb zróżnicowanych odbiorców poszukujących stylowych mebli. Zaawansowane oprogramowanie usprawniło projektowanie, symulację i planowanie produkcji, zapewniając jakość w całym procesie.

Przełomowa metoda gięcia opracowana w projekcie Archair stała się
podstawą do napisania kolejnej pracy licencjackiej: „Nowe metody
kształtowania blachy stalowej na przykładzie serii mebli”, badającej
przyszłe zastosowania tej nowatorskiej techniki.

Autor:
Piotr Pryk