Dziennik Terapeutyczny

Aleksandra Sacha
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Celem pracy było stworzenie narzędzia wspierającego osobę w trakcie terapii poprzez umożliwienie jej świadomego śledzenia postępów, zrozumienia i kontroli nad procesem terapeutycznym. Dziennik terapii i tracker zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić użytkownikowi monitorowanie własnych doświadczeń, emocji i zmian w czasie. Proces projektowy autorka zaczęła od gromadzenia informacji na temat technik i skal stosowanych w diagnostyce terapeutycznej. Następnie wykonała pierwsze testy i szkice rozwiązań. Testowała różne rozwiązania do śledzenia objawów na 3 uczestnikach i wybrała najbardziej intuicyjne rozwiązanie, na końcu wydrukowała prototyp.

Odbiorcami są osoby w trakcie terapii, które chcą świadomie monitorować swoje postępy i doświadczenia oraz terapeuci pracujący z klientami, którzy wykorzystują dziennik terapii do analizy i wspierania procesu terapeutycznego.

Autor:
Aleksandra Sacha