Prototyp landing page poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci

Katarzyna Popławska
Kinga Kosmalska
Ola Skórka
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Projekt dotyczy zdrowia psychicznego dzieci. Zawiera informacje na
temat najczęstszych zaburzeń psychicznych, wskazówki dotyczące komunikacji z dzieckiem dotkniętym chorobą, test informujący o stanie zdrowia psychicznego dziecka. Celem serwisu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego dzieci, a także edukacja rodziców i opiekunów prowadzona w przystępny sposób poprzez kontakt z merytorycznymi danymi i informacjami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł.

Proces projektowy zaczęto od zbierania danych i informacji o problemie. Następnie stworzono szkice i makiety stron internetowych. Zbudowano prototyp w Figmie, stworzono interfejs użytkownika strony internetowej oraz ilustracje. Projekt powstał z myślą o rodzicach, opiekunach, nauczycielach i każdej osobie, która ma kontakt z dziećmi.

Autorzy:
Katarzyna Popławska
Kinga Kosmalska
Ola Skórka