Potop

Julia Koźmin
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Celem było przygotowanie do lektury szkolnej, umożliwiające szybkie i skuteczne powtórzenie wiedzy do egzaminu. Projekt służy jako uzupełnienie czytania lektury, a nie jego zamiennik.

Po przeanalizowaniu doświadczeń uczniów z lekturami obowiązkowymi autorka opracowała system funkcjonalnych narzędzi, które wzbogacają doświadczenie czytania bez rozpraszania uwagi. Po pierwsze, zbadała książkę pod kątem ważnych treści przydatnych na egzaminach, aby stworzyć czytelną strukturę na podstawie oryginalnego tekstu. Oznaczenia na marginesie odnoszą się do rozkładówek z zebraną wiedzą na temat postaci, miejsc, wydarzeń historycznych, tematów i cytatów – jest to najważniejsza część książki. Najważniejsze cytaty są wyróżnione, a motywy pojawiają się na górze strony. Dodatkowo okładka książki silnie odzwierciedla specjalne treści dodatkowe i schemat książki, tworząc jednocześnie żywy i przyjazny dla młodych ludzi ton.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy po przeczytaniu lektury potrzebują w ramach powtórki przed egzaminem szybkiego uporządkowania i połączenia kluczowych informacji i tematów.

Autor:
Julia Koźmin