Samobadanie – projekt aplikacji do samobadania piersi

Marta Gębaczka
PL, AS w Szczecinie

Opis projektu

Samobadanie piersi jest pierwszym, podstawowym krokiem w profilaktyce raka piersi. Pozwala zauważyć najmniejsze zmiany w budowie, kształcie i wyglądzie piersi. Prototyp przedstawia proces samokontroli oraz dodatkowe, przydatne funkcje. Aplikacja została stworzona z myślą o obu płciach, ponieważ ryzyko zachorowania na raka piersi występuje u nich obu. Użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez proces samobadania piersi.

Po ustaleniu formy projektu autorka zaczęła badać, jakie aplikacje są dostępne na rynku. Kolejny etap prac obejmował szkice i pracę nad funkcjonalnością aplikacji, następnie prace nad ilustracjami, stylizację całego wyglądu aplikacji oraz wprowadzenie ruchu w dwóch przykładowych postaciach.

Odbiorcami projektu są wszyscy, którzy mają sutki. Projekt nie wyklucza żadnej płci.

Do grafiki użyto Illustratora, a do zaprojektowania interfejsu i prototypu aplikacji Figma.

Autor:
Marta Gębaczka