„Kreatywność chroni przyszłość”: Projekt promujący działalność Muzeum Miejskiego w Tychach

Oliwia Klopatowska
Jan Pacyga
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej działaniami proponowanymi przez Muzeum Miejskie w Tychach. W projekcie uwzględniono artefakty związane z tożsamością miasta, wpisujące się w główną ideę „Kreatywność chroni przyszłość”.

Mozaika ukryta za instalacją termiczną jednej z fasad Tychów była dla autorów punktem wyjścia do spekulacji na temat wizualnej przyszłości miasta z uwzględnieniem aktualnej tożsamości miejsca. Poprzez analizę lokalnego kontekstu i wizytę obserwacyjną w Tychach autorzy zdefiniowali główne wyzwanie projektowe: „Jak pokazać postępowość Muzeum? Jaka jest rola muzeum przyszłości? Jak zachęcić mieszkańców do zastanowienia się nad tym?” Projekt jest skierowany do nowej, bardziej świadomej publiczności, która będzie chciała regularnie odwiedzać Muzeum.

Do realizacji projektu użyto oprogramowania: Adobe Photoshop, Illustratotor; prototypowanie papieru za pomocą cięcia laserowego.

Autorzy:
Oliwia Klopatowska
Jan Pacyga