Czy muzea kradły? Skutki kolonializmu

Danuta Kobylacka
UA im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Opis pracy

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że największe europejskie muzea nadal zarabiają na artefaktach zrabowanych z krajów pochodzenia w epoce kolonialnej. Autorka postanowiła oddać głos tym narodom, które utraciły swoje dziedzictwo kulturowe w wyniku działań Imperium Brytyjskiego, I Cesarstwa Francuskiego i Cesarstwa Niemieckiego.

Autorka zebrała część artykułów i wywiadów oraz napisała własne teksty na podstawie relacji, które znalazła w Internecie. Większość rabunków miała miejsce w XIX wieku. Był to także okres, w którym powstawały pierwsze muzea. Autorka wykorzystała XIX-wieczne znaczki pocztowe, których używano w koloniach, oraz dodała grafiki i plakaty zachęcające do odwiedzenia galerii z „egzotycznymi” artefaktami. Na okładce umieściła lorda Elgina, człowieka, który ukradł marmury z Partenonu.

Projekt skierowany jest do odwiedzających muzea, a także do wszystkich osób zainteresowanych historią sztuki i jej ciemną stroną.

Layout został wykonany w programie Indesign. Zdjęcia i ilustracje poddawane są obróbce w programie Adobe Photoshop.

Autor:
Danuta Kobylacka