Kto Dekoruje Krowy

Zuzanna Kowalska
PL, UA im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Opis pracy

Celem pracy jest przybliżenie dzieciom największych religii świata w sposób rzetelny i przystępny. Motywacją była chęć edukowania dzieci, ponieważ autorka uważa, że konflikty i nieporozumienia wynikają z braku edukacji i braku kontaktu z różnymi ludźmi i ich światopoglądami.

Na proces projektowy złożyły się: wybór przykładów religii i określenie schematu ich opisu, tworzenie merytorycznego tekstu przystępnego dla dzieci, tworzenie ilustracji uzupełniających tekst (projektowanie w InDe-
sign) i opracowanie zadań, które urozmaicą proces przyswajania informacji. Na koniec autorka skonsultowała się merytorycznie z religioznawcą oraz sprawdziła jego czytelność tekstu wśród dzieci w wieku 8–12 lat.

Odbiorcami są przede wszystkim dzieci w wieku około 8–12 lat, ale książka może mieć również charakter informacyjny dla starszych czytelników. Odbiorcami są także nauczyciele i opiekunowie szkół podstawowych.

Autor:
Zuzanna Kowalska