Dziennik biblijny w drodze dla początkujących

Julia Koźmin
PL, ASP w Katowicach

Opis pracy

Celem było polepszenie doświadczenia studiowania Biblii w dowolnym miejscu dla początkujących, dzięki zapewnieniu wygodnego dostępu do treści i możliwości kontemplacji.

Autorka podjęła się zaprojektowania przyjaznego dziennika biblijnego, który będzie narzędziem refleksji, motywacji i wsparcia dla pielgrzymów. Kierując się założeniami projektowymi, autorka chciała nawiązać do przewodnika, oferując sugerowane treści do czytania i zapewniając przestrzeń do refleksji. Dostosowała wymiary książki do jej przeznaczenia i układu, który odpowiada metodzie studiowania „lectio divina”, skupiając się na hierarchii typograficznej i łatwej nawigacji. Do zapisywania przemyśleń uwzględniono miejsce na marginesach i całych stronach. Spośród wyróżnień ścieżek prowadzących wybrałam motyw przewodni w kolorze zielonym, symbolizującym duchowy rozwój, wzrost i odnowę.

Dziennik posłuży pielgrzymom i podróżnikom, którzy chcą rozpocząć prowadzenie dziennika biblijnego i kontemplacji, poszukując motywacji i refleksji poprzez Słowo Boże.

Programy: Adobe InDesign, Adobe Illustrator.

Autor:
Julia Koźmin