HIC

Dawid Fik
AS w Szczecinie

Opis pracy

Inspiracją dla projektu jest proces wypalania ceramiki, podczas którego wysokie temperatury oddziałują na naczynia. Projekt skupia się na powrocie do korzeni poprzez ręczne odlewanie naczyń i współpracę z ogniem w procesie zdobienia, gdzie temperatura decyduje o ostatecznym kolorze. Interesująca jest nieprzewidywalność całego procesu, począwszy od początkowego delikatnego obchodzenia się z materiałem, aż po jakiekolwiek zakłócenia struktury podczas końcowego wypalania. Prace rozpoczęto od prób malarskich na wstępnych odlewach, określenia ich właściwości i potencjału pod wpływem ognia.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych projektowaniem i procesami produkcyjnymi, które lubią zagłębiać się w historię przedmiotów i rozumieć relacje pomiędzy elementami a materiałami, z których są wykonane.

Narzędzia użyte w projekcie: Adobe Illustrator, formy gipsowe, farba podszkliwna, glazura transparentna oraz piec ceramiczny.

Autor:
Dawid Fik