Joanna Murzyn (PL)

Joanna Murzyn (PL)

Zajmuje się zwiększaniem świadomości społecznej na temat fizycznych aspektów technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Oferuje argumenty i tworzy narzędzia, które ułatwiają zmianę sposobu interakcji z technologią i przyjmowanie nawyków promujących indywidualny dobrostan.

Wierzy w wolność i godność jednostek, a także oprogramowania i sprzętu, jest zwolenniczką i promotorką wolnych i otwartych rozwiązań cyfrowych (FOSS). W głębi serca hakerka, posiadająca zaawansowane umiejętności kwestionowania status quo i dążenia do poprawy zastanej rzeczywistości. Wykorzystuje swoje osobiste osiągnięcia w praktykach medytacyjnych i naukach buddyjskich, wzbogacając projekty, w które jest zaangażowana.

Zawodowo konsultantka biznesowa z dziesięcioletnim doświadczeniem, specjalizującą się w zrównoważonej cyfryzacji i higienie cyfrowej.

Zakodowane dialogi: człowiek w relacji z technologicznymi bytami