Piotr Welk (PL)

Piotr Welk (PL)

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w roku 1998 w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Na macierzystej uczelni pracuje na Wydziale Grafiki oraz prowadzi pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Pracuje w obszarze nowych technik i technologii graficznych, zwanych niekiedy grafiką cyfrową, wykorzystywanych w animacji, filmie i strategiach komu­nikacji wizualnej, które dają ogromne, nieznane jeszcze do niedawna, możliwości precyzyjnego obrazowania. Zajmuje się plakatem, opracowaniem graficznym książek, rysunkiem, malarstwem, fotografią, wideoartem. Tworzy grafiki kompu­terowe w technikach 2D i 3D, animacje komputerowe i efekty specjalne do filmów animowanych. Jest autorem instalacji multimedialnych. W plakacie łączy technikę tradycyjną z gra­fiką komputerową. Za pomocą technik komputerowych doko­nuje introspekcji w materię obiektów o niespotykanej dotąd rozdzielczości obrazu, odwzorowującej niemal molekularną budowę graficznych linii, punktów, cząsteczek. Okrzyknięty przez Pawła Miszewskiego „digitalnym argonautą”.