SIOSTRY EUROPY

Karolina Grzelak
PL, UAP Poznań

Czego dotyczy projekt?

Żegnaj. Podróż przez żałobę jest broszurą edukacyjną o zabarwieniu artystycznym. Odpowiedzialne i społecznie zaangażowane projektowanie nie zawsze musi być innowacyjnym przełomem. Niektóre zagadnienia wymagają powściągliwości i jedynie subtelnej ingerencji w projekt. Projektowanie dla śmierci – skoncentrowane na procesie żałoby – to neuralgiczny, wrażliwy i krytyczny obszar pracy dla projektantów.

Dla kogo został stworzony projekt?

Projekt został stworzony przez grupę aktywistek – Sisters of Europe (Siostry Europy). Książka jest skierowana do wszystkich ludzi na świecie, a jej celem jest zwiększanie świadomości i edukacja. Każda osoba może z niej wynieść coś dla siebie i dla świata.

Jaki jest cel projektu?

Proces projektowania polega na znalezieniu złotego środka w projektowaniu. Z jednej strony zależało mi na ciekawej wizualnie formie projektu, na odrobinie szaleństwa, z drugiej strony historie tych kobiet powinny być jasno przedstawione, bo to one grają tu główną rolę. Uważam, że udało mi się znaleźć równowagę między tymi dwiema kwestiami i w ten sposób rozwiązać problem.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Feminizm.

Wartości dodatkowe

Celem wydawnictwa jest edukowanie ludzi – nie tylko w formie książki. Mogą pojawić się animacje w przestrzeni publicznej, zwracające uwagę na problemy kobiet na świecie.

Autor:
Karolina Grzelak