MedTalk

Joanna Twaróg
PL, ASP Kraków

Czego dotyczy projekt?

Projekt dotyczy problemu marginalizacji i wykluczenia w dostępie do opieki medycznej. MedTalk został zaprojektowany z myślą o osobach niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniewidomych. MedTalk umożliwia wyszukiwanie lekarzy, umawianie wizyt oraz pomaga w komunikacji zarówno w przychodni, jak i w Internecie. Może także zarządzać procesem leczenia, monitorować stan zdrowia, gromadzić i porządkować informacje medyczne.

Dla kogo został stworzony projekt?

Osoby z upośledzeniem słuchu.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem MedTalk jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do opieki medycznej oraz zapewnienie niezależności i pozytywnych doświadczeń pacjentów w procesie leczenia.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Osoby głuche i niedosłyszące z powodu problemów z komunikacją są narażone na trudności w dostępie do opieki medycznej i obniżenie jakości usług.

Wartości dodatkowe

Projekt MedTalk wyrównuje szanse. Interfejs dostosowuje się do potrzeb i preferencji użytkownika. Dostępne są tryby sterowania dotykowego, głosowego i hybrydowego.

Autor:
Joanna Twaróg