Niewidzialna Wyspa

Karolina Glanowska
ASP Katowice

Czego dotyczy projekt?

Projekt integracyjnej gry planszowej Niewidzialna wyspa jest próbą pokonania granicy integracji między osobami niewidomymi i widzącymi.

Dla kogo został stworzony projekt?

Projekt został stworzony z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.

Jaki jest cel projektu?

Projekt jest próbą odpowiedzi na problem niedostatecznej integracji osób niewidzących i widzących. Jego celem jest ułatwienie spotkania tych dwóch grup, które jest niezbędne do obalenia stereotypów.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Zauważyłam stereotypowe myśli i zachowania u osób widzących i niewidzących.

Wartości dodatkowe

Projektując Niewidzialną wyspę, autorka skupił się na trzech aspektach. Pierwszym z nich była atrakcyjność i czytelność gry w oparciu o widoczność i dotyk. Druga zwiększa szanse graczy, ponieważ podczas gry muszą oni zasłaniać oczy, a następnie są zapoznawani z elementami tyflograficznymi i brajlowskimi. Trzeci aspekt odnosi się do zasad gry i jej grywalności. Podczas procesu projektowania wykonano kilka prototypów, które były testowane przez niewidomych i widzących użytkowników. Projekt był konsultowany z ekspertami w dziedzinie tworzenia gier oraz projektantami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością wzrokową.

Autor:
Karolina Glanowska