Projekt instalacji dla Fabryki Pełnej Życia

Katarzyna Pilarczyk
Magdalena Giertuga
Marta Milej
Julia Piwowarska
Małgorzata Fica
Weronika Karska
PL, ASP Katowice

Czego dotyczy projekt?

Projekt promuje działalność Fabryki Pełnej Życia (instytucji działającej w Dąbrowie Górniczej). Ważne było, aby pokazać mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, że w Fabryce Pełnej Życia powstaje nowe, dostępne i otwarte dla wszystkich centrum miasta. Drugim aspektem projektu jest zainteresowanie mieszkańców historią lokalną.

Dla kogo został stworzony projekt?

Jego głównymi adresatami są: mieszkańcy Dąbrowy, którzy nie byli wcześniej zaangażowani w projekt Fabryka (promujący dziedzictwo kulturowe i przemysłowe miasta), którzy nie mają wiedzy o mieście oraz osoby z okolicznych miejscowości, które sporadycznie odwiedzają Dąbrowę. Projekt został zrealizowany we współpracy z Fabryką Pełną Życia.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu było zakomunikowanie, że nowe centrum Dąbrowy Górniczej jest Fabryką Pełną Życia. Przez długi czas mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie utożsamiali tego obszaru z centrum miasta: miejscem spotkań, działań społecznych i kulturalnych. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców Dąbrowy Górniczej do odwiedzenia Fabryki oraz zainteresowanie ich kulturą i historią Dąbrowy i Fabryki.

Co było motywacją do stworzenia projektu?

Motywacją do podjęcia projektu była możliwość współpracy z Fabryką Pełną Życia w zakresie angażowania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Wartości dodatkowe

Projekt ma duże walory edukacyjne: zwraca uwagę na rewitalizację i transformację miasta, nawiązuje do przemysłowej historii Dąbrowy Górniczej oraz miejsc związanych z kulturą i historią miasta. Kolejną wartością projektu jest budowanie poczucia przynależności do tego miejsca.

Autorzy:
Katarzyna Pilarczyk
Magdalena Giertuga
Marta Milej
Julia Piwowarska
Małgorzata Fica
Weronika Karska