5. międzynarodowa
konferencja
projektowa
Katowice
7.04
2017
Ruedi Baur, Vera Baur-Kockot—Integral Ruedi Baur; Olaf Cirut; Rama Gheerawo—Royal College of Art; Thomas Gnahm—Trafo Pop; Karin Langeveld —Trapped in Suburbia; Piotr Łój—Virtual Dream; Marek Piekarski—Kolektyw Rozbrat; Patrycja Rudnicka—Uniwersytet Śląski; Vyas Rupesh—Aalto University; Radek Sidun—Briefcase Type Foundry; Agnieszka Dunaj; Martyna Broda
konferencja

„Projektowanie jest postawą projektanta wobec środowiska społecznego i środowiska materialnego. Jednym z jego podstawowych celów jest uczynienie życia szczęśliwym. Jest więc również organizowaniem uczuć, a w każdym wypadku wpływaniem na uczucia” Andrzej Pawłowski, Człowiek – środowisko, Inicjacje, Kraków, 1969

Życie nas zaskakuje, cieszy i niepokoi. Żyjemy dłużej, ale czy zawsze lepiej? W krótkim czasie możemy dotrzeć niemal wszędzie, pociąga nas egzotyka i odmienne kultury, ale zdarza się, że mamy problemy z własną tożsamością i szacunkiem dla innych. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, ale odmawiamy prawa do odmiennego zdania i przekonań. Codzienność dostarcza nam dysonansów i wyzwań, na które można odpowiedzieć, jeżeli posiada się umiejętności lub sposobność. To do niej ustosunkowujemy się jako ludzie i projektanci. Nawet jeśli przyszłość skłania do wysiłku, równocześnie przynosi nowe narzędzia umożliwiające rozwiązywanie problemów w szybszy, a także skuteczniejszy sposób. Czasem nowe technologie pomagają nam realizować wizje i spełniać marzenia, a niekiedy to powrót do korzeni i tradycji pobudza naszą wyobraźnię i przynosi zaskakujące rozwiązania.

W kolejnej odsłonie międzynarodowej konferencji projektowej Agrafa 2017 Attitudes chcemy sprawdzić jakie są postawy projektantów wobec wyzwań codzienności. Z wachlarza sposobów postępowania postaramy się wyłowić to, co jest wartością. Poszukamy cech wspólnych, takich jak potrzeba dzielenia się i zaangażowanie, pokażemy wagę motywacji i poczucia odpowiedzialności, siłę indywidualnego podejścia i rzetelności. Czasem będzie to dążenie do równości, a czasem odwaga podejmowania trudnych tematów.

Geneza projektów bywa bardzo różna, niektóre wyrastają z pasji, inne są wynikiem dociekliwego i popartego studiami profesjonalnego podejścia. Zobaczmy czy postawa projektanta ma znaczenie i czyni życie lepszym? Czy nadaje sens naszej profesji i przynosi wymierne korzyści użytkownikom?

konkurs

Międzynarodowy Konkurs Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa jest prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny szeroko pojmowanego projektowania graficznego: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, web/app/publikacje cyfrowe, krój pisma, wynikających z procesu dydaktycznego lub będących efektem samodzielnej pracy studenta/absolwenta.

Przegląd ma na celu konfrontację programów nauczania poszczególnych uczelni artystycznych i projektowych, przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich i inspirujących rozwiązań. Do pierwszego etapu konkursu Agrafa zgłoszona została rekordowa liczba prac, 513. Łącznie zarejestrowało się i wysłało swoje prace 386 uczestników. W drugim etapie Jury w składzie: Ewa Satalecka, Matylda Sałajewska, Cyrus Highsmith, Marcel Bencik, Ilya Navumenka dokonało preselekcji i w głosowaniu online wskazało 118 prac. Podczas obrad, które odbyły się 24.02.2017 roku, Jury zakwalifikowało do wystawy 66 prac, przyznało 3 regulaminowe nagrody oraz 6 wyróżnień honorowych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wernisażu 7 kwietnia 2017, o godz. 19:00 w Sali Otwartej ASP w Katowicach ul. Raciborska 50. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

warsztaty

Warsztaty dla profesjonalistów
5—6.04 | 9.00–18.00

Skuteczna Komunikacja
prowadząca – Agnieszka Dunaj

Skuteczna komunikacja. Co czyni komunikację skuteczną, jak w komunikacji odbierają nas inni, jakie są nasze atuty i ograniczenia, jak się rozwijać komunikacyjnie? Na te pytania pomoże odpowiedzieć warsztat „Skuteczna komunikacja”. Jego uczestnicy poznają także język perswazji i nauczą się go efektywnie używać, zdobędą umiejętność budowania asertywnych komunikatów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Warsztaty dla studentów
5—6.04 | 9.00–18.00

Komunikacja i współpraca
prowadząca – Martyna Broda

Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji interpersonalnych w kierunku komunikacji, w szczególności budowania współpracy z innymi, porozumienia zarówno w zespole jak i w relacjach zawodowych oraz osobistych. Dzięki warsztatowi nauczysz się dopasowywać komunikat do różnych stylów osobowości współpracowników. Poznasz swój wiodący styl komunikacji co pomoże ci również w autoprezentacji. Nauczysz się budować porozumienie i twórcze efekty w zespole, a także unikać barier i zakłóceń w komunikacji z innymi aby współpraca była bardziej efektywna. Poznasz konkretne narzędzia komunikacyjne budujące porozumienie i dialog.

Rupesh Vyas

Rupesh Vyas jest profesorem projektowania komunikacji wizualnej (projektowania informacji) Aalto University w Helsinkach. W przeszłości był samodzielnym pracownikiem Narodowego Instytutu Dizajnu w Ahmedabadzie (Indie), odpowiedzialnym za rozwój edukacji w dziedzinie projektowania informacji i interakcji. Vyas ma dwudziestoletnie doświadczenie jako wykładowca, badacz i praktyk projektowania. Pracował nad wieloma projektami o randze krajowej dla Indii, takich jak spis powszechny w 2011 roku, wdrożenie wielofunkcyjnego narodowego dowodu tożsamości oraz ogólnokrajowych standardów graficznych dla dokumentu prawa jazdy. Jest przedstawicielem Międzynarodowego Instytutu Projektowania Informacji (IIID) w Indiach.

wykład: Tworzenie postaw sprzyjających projektowaniu w kontekście różnorodności kulturowej

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, jako graficy-projektanci musimy zwracać uwagę na zróżnicowany kontekst kulturowy w zakresie języka wizualnego. Jak kulturowa wrażliwość odgrywa rolę w tworzeniu wizualnych materiałów komunikacyjnych? Jak empatyczna perspektywa może zbudować pomost pomiędzy analogową i cyfrową komunikacją? Jako graficy mamy do odegrania kluczową rolę, wykraczającą poza tworzenie atrakcyjnych i robiących wrażenie materiałów wizualnych.

Radek Sidun

Radek Sidun zajmuje się przede wszystkim projektowaniem fontów i typografii. Jest absolwentem Akademii Sztuki, Architektury i Dizajnu w Pradze, jego praca dyplomowa dotyczyła problemu znaków diakrytycznych w językach świata. W rezultacie stał się konsultantem rozchwytywanym przez projektantów fontów i domy typograficzne z wielu krajów. Prowadzi zajęcia w Pracowni Projektowania Fontów i Typografii Praskiej Akademii Sztuki, Architektury i Dizajnu (UMPRUM). Jest także członkiem zespołu redakcyjnego i projektowego książki TYPO9010. / www.briefcasetype.com/about/radek-sidun

wykład: Dom typograficzny Briefcase: Kamienie milowe w czeskim projektowaniu fontów

Briefcase oferuje oryginalne projekty czeskich autorów, którzy nie chcą zakładać własnej firmy w celu publikowania swoich fontów. Pozycjonuje się jako niezależny dom typograficzny, który jest w stanie zaoferować szeroką gamę unikatowych krojów, dzięki swemu bogatemu portfolio autorów. Briefcase digitalizuje tradycyjne czcionki, oferuje oryginalne projekty młodych projektantów i pomaga publikować starsze, niepublikowane wcześniej fonty stworzone przez typografów i grafików.

Patrycja Rudnicka

Dr Patrycja Rudnicka, adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Psycholog Internetu oraz psycholog pracy i organizacji, łączy te obszary badając uwarunkowania i korzystanie z technologii informacyjnych w organizacji oraz doświadczenie użytkownika (user experience, UX). Zajmuje się także psychologicznymi aspektami aktywności w Internecie, przede wszystkim w obszarze zaangażowania w media społecznościowe i e­-learningu. Oswaja studentów psychologii z nowymi technologiami, zachęca do poszukiwania możliwości interakcji psychologii z innymi dziedzinami oraz wdrażania się w myślenie i działanie projektowe w nurcie Human ­Centered Design. Od 2008 roku wykładowca międzynarodowej szkoły letniej LLP/Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship w Madrycie, Pradze i Rotterdamie. Współpracuje z przedstawicielami różnych dziedzin:­ inżynierami, informatykami, lekarzami i projektantami wierząc, że psychologia może pomóc im jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. / www.linkedin.com/in/patrycjarudnicka / www.us.edu.pl

wykład: Czy projektowanie jest postawą?

Postawy zawsze odnoszą się do „czegoś” – innych ludzi, opinii, rzeczy i wydarzeń. Postawy są wyrazem wiedzy i stosunkowo trwałej oceny danego zjawiska, więc w konsekwencji są też zwykle „jakieś” – stanowiąc wyraz preferencji lub jej braku, skłaniając do dążenia lub unikania, otwartości lub odrzucenia. Postawy nas zarówno dzielą, jak i jednoczą, a ponieważ w znacznym stopniu wpływają na podejmowane działania – kreują także otaczającą nas rzeczywistość. Co więc oznacza, dla psychologa, twierdzenie, że projektowanie to postawa? I co zmienia takie spojrzenie w rozumieniu procesu projektowania i roli projektanta? Wreszcie, jaka jest ta postawa czy też… postawy.

Marek Piekarski

Uczestnik Federacji Anarchistycznej / Kolektywu Rozbrat. Współzałożyciel Spółdzielni „Ruchomości” która m.in. prowadzi w Poznaniu Klub „Zemsta” (księgarnie, kawiarnie, kuchnie, galerie).

wykład: Anarchiści vs dizajn

Anarchiści zawsze stali na pozycjach kontestacji zastanego świata by kierować społeczeństwo ku lepszemu. Jak pisał klasyk anarchizmu Michał Bakunin – radość niszczenia jest radością tworzenia. Znamy historyczne konteksty rewolucji małych i dużych w których niemałą rolę odegrali anarchiści. A co z dzisiaj? W świecie próżności, pozerstwa i nadkonsumpcji? Hegemonii kapitalizmu. Gdzie jest bunt? Czy zainspiruje kolejną rewolucję?

Piotr Łój

Specjalista VR, producent filmów VR360. Założyciel fundacji Virtual Dream. Za pomocą technologii i wirtualnej rzeczywistości spełnia marzenia dzieciaków w klinikach onkologicznych, hospicjach i domach dziecka. Promotor i poszukiwacz potencjału nowych technologii i ich użyteczności dla człowieka. W swoich wystąpieniach stara się opowiedzieć o dwóch stronach medalu – Jak najlepiej wykorzystać wirtualne światy, ale również – jakie ryzyko czai się za zbyt daleką ucieczką od realnego świata. Na co dzień stara się zbalansować czas w świecie cyfrowym z czasem „na dworze”, więc podczas podróży zakłada gogle VR ;) Redditor, imgurianin; stęskniony – od 6 lat bez urlopu – snowboardzista. / www.lojke.pl

wykład: Innowacja społeczna inspirowana ucieczką od świata rzeczywistego – potencjał i ryzyko VR / AR w aspekcie humanitarnym i społecznym wykluczeniu

Podczas prezentacji dowiecie się, czym jest immersja i jaki ma wpływ na postrzeganie wirtualnych światów. Jak pozwala rozszerzyć, ulepszyć i uciec od świata rzeczywistego. Zahaczymy o ryzyko uzależnień behawioralnych i wirtualne alter ego, ale przede wszystkim zajmiemy się tą przestrzenią, w której VR może zrobić najwięcej dobrego – społeczną i humanitarną. Wsparciem medycznym, odzyskiwaniem sprawności ruchowej przez sparaliżowanych, kontrolowaniem przestrzeni za pomocą myśli oraz spełnianiem marzeń małych wojowników klinik onkologicznych.

Karin Langeveld

Karin Langeveld jest projektantką, współzałożycielką studia Trapped in Suburbia oraz fundacji Flags of Peace. Studio ma charakterystyczny sposób projektowania, dla którego punktem wyjścia jest zawsze oryginalność. Jego filozofią jest „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Prace Karin są dociekliwe, traktuje ona ograniczenia jak wyzwanie i zawsze ma na celu zaangażowanie użytkowników. Takie podejście do pracy przyniosło jej wiele nagród i tytuł Twórczej Ambasadorki Miasta Hagi. Jest regularnie zapraszana jako autorka, członek jury i gościnny wykładowca na Istanbul Design Week, Graphic Design Festival oraz Uniwersytety w Falmouth, Augsburgu i Nanjing. / www.trappedinsuburbia.nl

wykład: To jest projektowanie doświadczeń

W dzisiejszym świecie sam dizajn już nie wystarcza. Gdziekolwiek spojrzeć, technologia umożliwia każdemu stanie się dizajnerem. Innymi słowy, coś, co było kiedyś specjalistyczną dziedziną wymagającą lat nauki, zostało zdemokratyzowane. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, wystarczy laptop, WiFi, i odwaga aby wrzucić kilka pomysłów do sieci. Jeśli masz szczęście, te pomysły chwycą i zyskasz piętnaście sekund sławy. Czego naprawdę potrzebujesz, to zdolność opowiadania, dzielenia się pomysłami i doświadczeniami w sposób, który trafia do odbiorcy. Siła oryginalnego pomysłu jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Thomas Gnahm

Thomas Gnahm jest założycielem kilku inicjatyw i instytucji takich jak Trafo Pop, Fashion Hack Day i wearable tech meetup w Berlinie. W ramach swojej firmy Wear It Berlin wraz z zespołem organizuje doroczny Wear it Festival, który skupia najbardziej twórcze umysły, sieci i firmy wokół tematu mody, dizajnu i technologii. Rząd Niemiec ostatnio zlecił mu stworzenie profesjonalnej sieci dla średnich firm pod nazwą „Wear It Hub”. / www.trafopop.com

wykład: Dizajnerzy w świecie wearable tech

Zasypywanie podziałów pomiędzy dizajnem, technologią i nauką. Możliwości i wyzwania na przykładzie działania Wear It Berlin i Wear It Festival. / www.wearit-berlin.com

Rama Gheerawo

Dyrektor, Helen Hamlyn Centre for Design, RCA
Rama Gheerawo to międzynarodowa osobowość świata dizajnu, biznesu i innowacji o prawie dwudziestoletnim doświadczeniu. Jest wielokrotnym innowatorem w dziedzinie technologii, produktów, usług i transportu, z dorobkiem liczącym ponad 100 projektów. Pracuje dla rządów, przemysłu i sektora publicznego, wśród jego klientów są m.in. Samsung, Toyota, P&G, Panasonic, Sony, Arthritis Research UK oraz władze Wielkiej Brytanii i Hongkongu, gdzie przeszkolił około 400 urzędników w zakresie kreatywności i przywództwa. Obecnie współprowadzi redesign londyńskiego taxi.

lecture: Kreatywna magia pracy z ludźmi: projektowanie w XXI wieku

Projektowanie jest jedną z najbardziej wpływowych profesji w naszej epoce. Może zmieniać świat na lepsze i radzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami społecznymi. Ale jak projektanci powinni współpracować z rządami, biznesem i społecznościami na całym świecie? Rama Gheerawo podzieli się rozwiązaniami w oparciu o dwie dekady doświadczenia w społecznie zaangażowanym projektowaniu. Prowadzone przez niego Helen Hamlyn Centre for Design zrealizowało około 300 projektów z podmiotami takimi jak Samsung, Unilever, Ford i rząd brytyjski, pracowało w terenie z imigrantami ekonomicznymi oraz w Fukushimie po katastrofie w 2011 roku.

Olaf Cirut

Malarz, projektant, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001–2010 współzałożyciel i dyrektor artystyczny Czasopisma o kulturze wizualnej – grafia. Od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Współpracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Autor i projektant wystaw: Sala „Od-nowa” w ramach ekspozycji stałej ME w Krakowie, „Rzecz małopolska – park doświadczeń kulturowych” (Kraków, Tarnów, Bruksela, Warszawa), „Polski etnodizajn w Paryżu” (Paryż), „Nieposkromiona potrzeba frajdy” w ramach Międzynarodowego Biennale Designu w Saint-Étienne i wystawy „Izba przyjęć rzeczy biednych, Re_KOLEKCJE z Kantora” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Projektant Skweru Konika Zwierzynieckiego w Krakowie oraz „Dzikich Plant”- niekonwencjonalnego placu zabaw na krakowskich Plantach. Twórca luminescencyjnego muralu na budynku serwerowni w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, muralu „z farbami” przy Rondzie Mogilskim w Krakowie i muralu ARE YOU READY przy ulicy Kolberga. Mieszka w Krakowie.

wykład: Dzikie Planty – etnodizajn w Krakowie

W sercu uładzonych, podporządkowanych spacerowiczom Plant zmaterializowała się dzika wyspa alternatywnej rzeczywistości – teren eksploracji, nieujarzmiony, gęsto zamieszkany, tętniący życiem zaskakujących organizmów. Na początku pomysł wydawał się wręcz utopijny, bo cały obszar należy do parku kulturowego i podlega wszelkim restrykcjom plastycznym, architektonicznym i konserwatorskim. Okazało się jednak, że projekt ma pozytywny wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego miasta i tak pierwszy raz po 100 latach powstała na krakowskich Plantach zupełnie nowa przestrzeń służąca zabawie. Etnodizajn to pomysł na demokratyzację przestrzeni publicznej, kształtowanie nowej publiczności – nie musisz być odbiorcą kultury, żeby być naszym odbiorcą. I co szczególnie istotne – etnodizajn który odzyskuje przestrzeń, rewitalizuje ją i pomaga ludziom budować własną relację z miejscem i lokalną tradycją.

Vera Baur-Kockot

Socjolożka, kulturoznawczyni, specjalizuje się w antropologii wizualnej i antropologii miasta, jest adiunktem Socjologii Dizajnu na Uniwersytecie St Gallen w Szwajcarii. W 1989 r. założyła i od tego czasu kieruje INTERDIS_Institute for Interdisciplinarity w Berlinie, w ramach którego zrealizowała liczne publikacje, wystawy, konferencje i projekty badawcze. Stoi na czele międzynarodowego stowarzyszenia Civic City – instytutu badań krytycznych i nauk w zakresie dizajnu. Razem z z Ruedi Baurem prowadzi program badawczy Visible / Invisible na Uniwersytecie HEAD Genewie, a także dział projektowania społecznego w Designatelier Integral Ruedi Baur, Paryż / Zurych. / www.civic-city.org

wykład: Zaprojektujmy lepszy świat!

Projektanci przenikają nasze życie i otoczenie, dlatego pełnią ważną rolę w społeczeństwie. Spoczywa na nich odpowiedzialność aby kwestionować zlecenia, podejmować świadome decyzje, jak i dla kogo pracują. W naszej prezentacji chcielibyśmy podzielić się kilkoma przykładami naszych ostatnich realizacji, od języków wizualnych, systemów oznakowania, tożsamości instytucjonalnych po interwencje w przestrzeni publicznej, wystawy i pomniki, w których staraliśmy się podkreślić wymiar społeczno-polityczny obywatelskiego dizajnu. Do naszej branży należy wyobrażenie alternatywy dla świata w kryzysie.

Ruedi Baur

Grafik-projektant o francusko-szwajcarskich korzeniach. Kształcił się pod przewodnictwem Michaela Baviery w Zurychu, po uzyskaniu dyplomu powrócił do Francji. Będąc zwolennikiem interdyscyplinarnego projektowania, Baur stworzył w 1989 r. sieć Intégral z jego biurami: Intégral Ruedi Baur w Paryżu i Zurychu. Wykładał na kilku uczelniach, m.in. Hochschule für Grafik und Buchkunst w Lipsku, gdzie był profesorem Projektowania Systemów, a następnie został mianowany rektorem uczelni. Obecnie wykłada i prowadzi programy badawcze na Uniwersytecie HEAD w Genewie, ENSAD w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie kieruje badaniami Idex Action Research w dziedzinie złożonych tożsamości, czytelności i zrozumiałości. Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Laval w Kanadzie. Wśród ostatnio zrealizowanych przez niego projektów z zakresu projektowania systemów informacji, tożsamości wizualnej i wystawiennictwa znajdują się identyfikacja biennale sztuki Manifesta 11, systemy informacji i orientacji New School w Nowym Jorku, lotnisk Kolonia-Bonn i Wiedeń oraz projekt urbanistyczny La Phrase dla Europejskiej Stolicy Kultury Mons. Baur właśnie zakończył projektowanie systemu informacji pasażerskiej paryskiego metra przyszłości (2022–2030) razem z zespołem Intégral w Paryżu. /www.irb-paris.eu / www.irb-zurich.eu / www.ruedi-baur.eu / www.labo-irb.eu

wykład: Zaprojektujmy lepszy świat!

Projektanci przenikają nasze życie i otoczenie, dlatego pełnią ważną rolę w społeczeństwie. Spoczywa na nich odpowiedzialność aby kwestionować zlecenia, podejmować świadome decyzje, jak i dla kogo pracują. W naszej prezentacji chcielibyśmy podzielić się kilkoma przykładami naszych ostatnich realizacji, od języków wizualnych, systemów oznakowania, tożsamości instytucjonalnych po interwencje w przestrzeni publicznej, wystawy i pomniki, w których staraliśmy się podkreślić wymiar społeczno-polityczny obywatelskiego dizajnu. Do naszej branży należy wyobrażenie alternatywy dla świata w kryzysie.

Agnieszka Dunaj

Trener umiejętności miękkich, doradca kariery, menedżer. Od wielu lat zgłębia temat skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz szkoli w zakresie wystąpień publicznych. Człowiek w ruchu i ciągłym rozwoju, do czego zachęca i motywuje ludzi z którymi pracuje.

warsztaty: Skuteczna Komunikacja

Skuteczna komunikacja. Co czyni komunikację skuteczną, jak w komunikacji odbierają nas inni, jakie są nasze atuty i ograniczenia, jak się rozwijać komunikacyjnie? Na te pytania pomoże odpowiedzieć warsztat „Skuteczna komunikacja”. Jego uczestnicy poznają także język perswazji i nauczą się go efektywnie używać, zdobędą umiejętność budowania asertywnych komunikatów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Martyna Broda

Przedsiębiorca, lektor języka angielskiego i hiszpańskiego, trener umiejętności miękkich. Pasjonują ją tematy związane z metodyką, motywacją, wyznaczaniem celów, wyrabianiem dobrych nawyków i komunikacją. Zwolenniczka warsztatowych form pracy nad rozwojem osobistym.

warsztaty: Komunikacja i współpraca

Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji interpersonalnych w kierunku komunikacji, w szczególności budowania współpracy z innymi, porozumienia zarówno w zespole jak i w relacjach zawodowych oraz osobistych. Dzięki warsztatowi nauczysz się dopasowywać komunikat do różnych stylów osobowości współpracowników. Poznasz swój wiodący styl komunikacji co pomoże ci również w autoprezentacji. Nauczysz się budować porozumienie i twórcze efekty w zespole, a także unikać barier i zakłóceń w komunikacji z innymi, aby współpraca była bardziej efektywna. Poznasz konkretne narzędzia komunikacyjne budujące porozumienie i dialog.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Rejestracja na konferencję i warsztaty jest zamknięta.
Info

Organizator:
Wydział Projektowy ASP Katowice
asp.katowice.pl

kuratorzy konferencji:
Justyna Kucharczyk
Jacek Mrowczyk
Anna Pohl

kuratorki konkursu:
Agata Korzeńska
Paulina Urbańska

administracja:
Dominika Zapał

projekt graficzny:
Agata Korzeńska
Paulina Urbańska

fotografia:
Barbara Kubska
Michał Jędrzejowski

programowanie:
Maciej Szatanik

tłumaczenie i korekta:
Izabela Blacha

koordynator wolontariuszy i kontaktów z mediami:
Kamil Kowalczyk

zwiedzanie:
Irma Kozina

Partnerzy
Media
Kontakt

Dominika Zapał
+48 32 758 78 17
agrafa@asp.katowice.pl

Dojazd

Konferencja oraz Otwarcie wystawy | 07.04.2017
ASP w Katowicach
ul. Raciborska 50

Warsztaty | 05–06.04.2017
ASP w Katowicach
ul. Koszarowa 19

Konferencja i warsztaty – jak dojechać?
Dworzec PKS, Polski Bus | ul. Piotra Skargi – ASP Katowice | ul. Raciborska 50
11, 154, 177, 193, 296, 657
– autobus: 10 minut+ pieszo 5 minut
– pieszo: 25 minut

Dworzec PKP wyjście:
ul. Andrzeja – ASP katowice ul Raciborska 50
– pieszo: 18 minut

Parking:
W dniu konferencji udostępniony będzie bezpłatnie parking zewnętrzny i podziemny przy ulicy Raciborskiej 50.