Paweł Jaworski (PL)

Paweł Jaworski (PL)

Filozof i urbanista, który programuje i realizuje eksperymenty urbanistyczne, łączące działania projektowe, badawcze oraz partycypacyjne. Przygotowuje przekształcenia przestrzeni publicznej poprzez testowanie rozwiązań tymczasowych wspólnie z osobami użytkującym ulice i place miejskie, doprowadzając po raz pierwszy w Polsce prototypowanie do fazy inwestycyjnej. Pomaga samorządom wdrażającym zmiany w zakresie mobilności zarządzać konfliktami społecznymi wokół transportu. Wcześniej rozwijał sieć łączącą pod szyldem „Żywa Ulica” ludzi, którzy starają się odzyskać kontrolę nad swoim otoczeniem poprzez tworzenie alternatywy dla polityki lokalnej zorientowanej na ruch samochodowy. Prace jego zespołu były wyróżniane nagrodami lub nominacjami w konkursach Towarzystwa Urbanistów Polskich – Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce 2023, Komisji Europejskiej – Mobility Action Award 2022 oraz Mobility Week Award 2021, Innovations in Politics Institute – Innovations in Politics Award 2021.

Miasto-laboratorium

Odwołując się do doświadczeń w zarządzaniu procesem „Laboratorium Rawa” oraz innych działań w zakresie prototypowania, które realizowaliśmy, opowiemy o eksperymencie jako narzędziu badawczym wspierającym projektowanie urbanistyczne. Zarysujemy kluczową dla tej dziedziny kwestię modelowania zmian, pozwalającą odkryć i wieloaspektowo ocenić ich konsekwencje zanim zostaną wdrożone w kształcie (względnie) trwałym. Porównamy modelowanie cyfrowe i analogowe, wskazując na ich specyfikę, możliwości i ograniczenia. Zwrócimy przede wszystkim uwagę na problem uspołecznienia planowania, które zagadnieniom technicznym nadaje wymiar polityczny.