Justyna Kucharczyk

Justyna Kucharczyk

Współkuratorka czterech poprzednich edycji konferencji AGRAFA. Obecnie członkini Rady Programowej wydarzenia.

Projektantka komunikacji wizualnej, absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na kierunku Wzornictwo w ASP w Katowicach oraz pełni funkcję prorektora. Specjalizuje się w projektach systemów informacji wizualnej identyfikacji, współtworzy grupę projektową TUKEJ, której to projekty były doceniane w konkursach Ed Award i Śląska Rzecz. Współpracuje z instytucjami kultury i biznesem.

Wybrane realizacje projektowe SIW: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, budynek NOSPR w Katowicach, miasto Zawiercie, kompleks Solpark w Kleszczowie, Park Śląski w Chorzowie, budynki ASP w Katowicach, Park i Dom Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, MCK w Krakowie.

Zajmuje się projektowaniem, nauczaniem i badaniami w obszarze informacji wizualnej, bierze czynny udział w konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia.