Małgorzata Rozenau (PL)

Małgorzata Rozenau (PL)

malarka, projektantka graficzna, muralistka. Wykładowczyni katowickiej ASP i międzyuczelnianego kierunku Arteterapia w Katowicach. Realizuje projekty zaangażowane społecznie, współpracuje z fundacjami ekologicznymi tworząc mobilne wystawy i projekty edukacyjne w przestrzeni miejskiej. Tworzy murale, których tematyka często związana jest z kontaktem z przyrodą. Członkini kolektywu animującego przestrzeń działań artystycznych i kulturotwórczych – Minus1.artspace w Katowicach. Wykorzystuje w swoich pracach wątek świadomego oddechu, prowadzi także warsztaty „Narysuj mi oddech” w kontakcie rodzic-dziecko.