Juha Teirilä (FI)

Juha Teirilä (FI)

Ekonomista specjalizujący się w rynkach energii. Posiada stopień doktora ekonomii, dyplom z zakresu technologii informatycznych oraz duże doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia oprogramowania i przetwarzania dużych ilości danych. Obecnie pracuje w Fińskim Urzędzie ds. Energii, zajmując się nadzorem rynku energii elektrycznej. Głównym celem nadzoru rynku jest budowanie i utrzymywanie zaufania publicznego do funkcjonalności i uczciwości rynków energii. W praktyce oznacza to wykrywanie niedozwolonych praktyk, ale także wyjaśnianie społeczeństwu przyczyn sytuacji rynkowych, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dziwne i trudne do zrozumienia.

Wykresy, które objaśniają rynki energii

Rynki energii są bardzo złożone i posiadają pewne specyficzne cechy odróżniające je od innych rynków towarowych. Wizualizacje mogą być potężnymi narzędziami, które przy odpowiednim zaprojektowaniu mogą ukazywać złożone zjawiska w sposób łatwy do przyswojenia dla szerszych grup odbiorców, ale nadal zawierający wiele szczegółowych informacji. Z tego powodu różne wizualizacje odgrywają kluczową rolę w informowaniu społeczeństwa o wydarzeniach na rynku energii elektrycznej.