Agata Nguen Chuong (UK)

Agata Nguen Chuong (UK)

(ona/jej) prowadzi zaawansowane prace badawcze w Forensic Architecture. Urodziła się w Warszawie, mieszka w Londynie. Jej badania skupiają się na przemocy wobec środowiska, wywłaszczaniu ziemi i restytucji cyfrowej poprzez budowanie świata i analizę geoprzestrzenną. Obecnie koordynuje wieloletnie śledztwo FA w sprawie ludobójstwa w koloniach popełnionego na plemionach Nama i Ovaherero w dzisiejszej Namibii. Absolwentka Royal College of Art, wcześniej była zaangażowana w projekty dotyczące wywłaszczania ziemi w Kolumbii, nielegalnego wydobycia złota w Amazonii i „hipotezy Nebeliwki”, prezentowane na Biennale Architektury 2023 w Wenecji.

Odziedziczone świadectwa i przywracanie dowodów: refleksje na temat przemocy środowiskowej i kolonialnej