Anna Pohl

Anna Pohl

Kuratorka edycji AGRAFY od 2015 do 2022 roku, odpowiedzialna za merytoryczną część wydarzenia oraz koordynację wszystkich działań organizacyjnych. Obecnie Członkini Rady Programowej.

Projektantka, kierowniczka Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej ASP w Katowicach. Prowadzi zajęcia z projektowania tożsamości wizualnej. Autorka projektów z zakresu identyfikacji wizualnej, systemów informacji wizualnej oraz aranżacji wystaw. W pracy badawczej podejmuje tematy związane z tożsamością miejsca, uwzględniające podejście partycypacyjne. Interesują ją projekty społeczne i edukacyjne. Przez 7 lat współpracowała z katowickim oddziałem SARP przy realizacji projektów edukacyjnych i kuratorskich, prowadząc Galerię Architektury SARP w Katowicach.

https://asp.katowice.pl/uczelnia/kadra-akademicka/anna-pohl.html