Kuratorka edycji AGRAFY od 2015 do 2022 roku, odpowiedzialna za merytoryczną część wydarzenia oraz koordynację wszystkich działań organizacyjnych. Obecnie Członkini Rady Programowej.

Projektantka, kierowniczka Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej ASP w Katowicach. Prowadzi zajęcia z projektowania tożsamości wizualnej. Autorka projektów z zakresu identyfikacji wizualnej, systemów informacji wizualnej oraz aranżacji wystaw. W pracy badawczej podejmuje tematy związane z tożsamością miejsca, uwzględniające podejście partycypacyjne. Interesują ją projekty społeczne i edukacyjne. Przez 7 lat współpracowała z katowickim oddziałem SARP przy realizacji projektów edukacyjnych i kuratorskich, prowadząc Galerię Architektury SARP w Katowicach.