Marcel Benčík

Marcel Benčík


Projektant grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie, gdzie obecnie pracuje na Wydziale Komunikacji Wizualnej oraz pełni funkcję prorektora. W pracy zawodowej specjalizuje się w projektach identyfikacji wizualnej, ze szczególnym naciskiem na projekty wystawiennicze oraz komunikację wizualną w architekturze i przestrzeni publicznej. Współpracuje z prestiżowymi słowackimi instytucjami kultury. Jego projekty były wielokrotnie doceniane i nagradzane w słowackich konkursach projektowych z dziedziny komunikacji wizualnej i architektury.

Zajmuje się pisaniem, kuratorstwem i badaniami w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej. Aktywny naukowo i zawodowo również w Polsce. W latach 2005 i 2011 był organizatorem konferencji Kupé. Wykładał, nauczał lub recenzował prace dyplomowe i doktoranckie w uczelniach na całym świecie.

Nieoczywisty zysk

Praca twórcza w zakresie projektowania wystaw opiera się na bardzo długiej sekwencji działań, różnego rodzaju relacji oraz kluczowych, także tych najmniejszych decyzji. Wiele z nich możemy zaplanować, ale niektóre są kompletnie poza naszą kontrolą. Sekwencja może działać jednorodnie, ale po bliższym zapoznaniu się z nią, wydaje się już taka nie być. Świat ciągle prze do przodu, nawet jeśli kosztem zrobienia jednego kroku wprzód są dwa korki do tyłu. Główny cel naszej pracy – w tym przypadku udana wystawa – niekoniecznie jest tak ważny, jak napięcia powstające równolegle lub niezależnie od niego. Podejmowanie zarówno małego, jak i dużego ryzyka, akceptowanie małych i dużych porażek na przemian z małymi i dużymi zwycięstwami – to podejście, które musi mieć każdy projektant. Na tym polega postęp: kto nie podejmuje ryzyka, wypada z gry.