Justyna Kucharczyk

Projektantka komunikacji wizualnej, absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na kierunku Wzornictwo w ASP w Katowicach oraz pełni funkcję prorektora. Specjalizuje się w projektach systemów informacji wizualnej identyfikacji, współtworzy grupę projektową TUKEJ, której to projekty były doceniane w konkursach Ed Award i Śląska Rzecz. Współpracuje z instytucjami kultury i biznesem.

Wybrane realizacje projektowe SIW: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, budynek NOSPR w Katowicach, miasto Zawiercie, kompleks Solpark w Kleszczowie, Park Śląski w Chorzowie, budynki ASP w Katowicach, Park i Dom Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, MCK w Krakowie.

Zajmuje się projektowaniem, nauczaniem i badaniami w obszarze informacji wizualnej, bierze czynny udział w konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia. Współkuratorka czterech edycji konferencji AGRAFA.

O tym, że warto działać, a nie milczeć

Znaczące projekty powstają czasem w nietypowy sposób, wbrew wszelkim zasadom zarządzania, wbrew procesowi projektowemu oraz higienie pracy. Właśnie taki nietypowy przypadek zakończył się sukcesem i Katowice wdrożyły Miejski System Informacji. MSI powstało dzięki społeczności ludzi którzy tak bardzo wierzą w to co robią, że potrafią zmienić to co wydaje się nie do zmienienia. W projektowaniu chwalimy się rezultatami, jednak w tym wypadku na szczególną uwagę zasługują ludzie i ich motywacje. Fakt, że najpierw napędem do działania była odpowiedź na pytanie dlaczego a dopiero później odpowiedź na pytanie jak.